Knihy a CD

Knihy a CD z kategórie motivačnej literatúry a tiež rozprávky pre dospelých.

Riadené Aktívne Učenie

Novinka
Kto je zodpovedný za to, čo sa naučia deti v škole? Ako má vyzerať moderné vzdelávanie 21. storočia? Na tieto a mnohé iné otázky dávajú odpovede autori filozofie Riadeného Aktívneho Učenia vo svojej novej knižke.

9,90€ 14,90€

Umenie byť učiteľom
Úvahy po zvonení
Autor knihy bol jedenásť rokov šéfredaktorom mesačníka DOBRÁ ŠKOLA. Po celý čas písal texty do niekoľkých rubrík v tomto časopise. Jednou z nich bol aj jeho pravidelný stĺpček Úvahy po zvonení.

9,10€

Pedagóg v galérii
Známy slovenský odborník na vzdelávanie sa pri svojich návštevách galérií a obrazární necháva inšpirovať slávnymi maľbami, ktoré sa snaží „čítať" cez optiku pedagogickej profesie či rodinnej výchovy. V známych i menej zná­mych výtvarných dielach hľadá a nachádza rady pre dnešných rodičov a uči­teľov pripravujúcich mladých ľudí na „prevzatie zemegule". 

 

 

9,10€

Krajina snežnosti
Nikto nepríde

9,00€

Ako hovoriť a presvedčiť
Zobrazenie 1 až 7 z 7 (1 stránok)