Príspevok MŠVVaŠ

Využite možnosť zakúpiť naše pracovné zošity a učebnice pre II. stupeň ZŠ a OG a pre I. stupeň ZŠ z prostriedkov ministerstva školstva. 

Uvedené akciové ceny Nakupuj šikovne platili pri objednávke do 30. júna 2020.

Pri objednávke pracovných zošitov alebo učebníc pre celú triedu získa učiteľ zdarma sadu doplnkových materiálov (návrh TVVP,  návrh kontrolných prác, výsledky úloh z učebnice, vzdelávacie videá, účasť na seminároch organizovaných vydavateľstvom). 

Objednané pracovné zošity a učebnice z akcie Nakupuj šikovne vám doručíme na začiatku školského roka 2020/2021 po úhrade.

Podmienky určené ministerstvom z našej ponuky spĺňajú:

Pracovné zošity a učebnica pre 5. ročník ZŠ  v slovenskom jazyku.
AutorNázovNakupuj šikovneCenaKúpiť
Berová, BeroTestovanie 52,50 €3,00 €

Berová, BeroMatematika 5, učebnica4,00 €4,50 €

Berová, BeroMatematika 5, pracovný zošit 12,75 €3,30 €

Berová, BeroMatematika 5, pracovný zošit 22,75 €3,30 €
Pracovné zošity a učebnica pre 6. ročník ZŠ a OG v slovenskom jazyku.
AutorNázovNakupuj šikovneCenaKúpiť
Berová, BeroMatematika 6, učebnica4,00 €4,50 €

Berová, BeroMatematika 6, pracovný zošit 12,75 €3,30 €

Berová, BeroMatematika 6, pracovný zošit 22,75 €3,30 €

Pracovné zošity a učebnica pre 7. ročník ZŠ a OG v slovenskom jazyku.
AutorNázovNakupuj šikovneCenaKúpiť
Berová, BeroMatematika 7, učebnica4,00 €4,50 €

Berová, BeroMatematika 7, pracovný zošit 12,75 €3,30 €

Berová, BeroMatematika 7, pracovný zošit 22,75 €3,30 €
Pracovné zošity a učebnica pre 8. ročník ZŠ a OG v slovenskom jazyku.
AutorNázovNakupuj šikovneCenaKúpiť
Berová, BeroMatematika 8, učebnica4,00 €4,50 €
Berová, BeroMatematika 8, pracovný zošit 12,75 €3,30 €

Berová, BeroMatematika 8, pracovný zošit 22,75 €3,30 €

Pracovné zošity a učebnica pre 9. ročník ZŠ a OG v slovenskom jazyku.
AutorNázovNakupuj šikovneCenaKúpiť
Berová, BeroMatematika 9, učebnica4,00 €4,50 €

Berová, Bero
Matematika 9, pracovný zošit 12,75 €3,30 €

Berová, Bero
Matematika 9, pracovný zošit 22,75 €3,30 €

Berová, Bero
Testovanie 9 inovované3,90 €4,90 €

Ak ste si objednali pracovné zošity a učebnice preplácané ministerstvom spolu s inými produktami z  našej ponuky, ktoré sa nedajú uhradiť z príspevku z ministerstva školstva, musíme vašu objednávku rozdeliť na dve.

Pre kúpu pracovných zošitov platia v tomto školskom roku rovnaké podmienky ako pred otvorením trhu s učebnicami.

Teraz urobíte objednávku v našom e-shope, po spracovaní objednávky vám pošleme podklady na úhradu. Po pripísaní platby na náš účet vám pošleme objednané pracovné zošity do 10-tich pracovných dní.

V prípade, že ste objednávku už urobili a potrebujete niečo zmeniť, kontaktujte nás mailom na info@liberaterra.sk.

Kompletný zoznam učebníc a pracovných zošitov, na ktoré ministerstvo školstva poskytuje príspevok nájdete tu.  Ministerstvo takisto zverejnilo aj podrobnejšie informácie a potrebné kontakty a Odporúčaný postup pri obstarávaní učebníc cez príspevok na učebnice v roku 2020.