Príspevok MŠVVaŠ

Využite možnosť zakúpiť naše pracovné zošity pre I. stupeň, pracovné zošity a učebnice pre II. stupeň ZŠ a pracovné zošity pre G a SŠ z prostriedkov ministerstva školstva. Uvedené ceny platia celý rok.

Objednávka financovaná cez ministerstvo školstva musí obsahovať IČO školy.

Pri objednávke všetkých troch pracovných zošitov alebo súboru pre celú triedu, získa učiteľ pre školský rok 2023/2024 zdarma prístup k doplnkovým materiálom (online metodická príručka, online pracovné zošity, návrh TVVP, superschopnosti, pomôcky, vzdelávacie videá, účasť na didaktických seminároch organizovaných vydavateľstvom). Viac informácií získate tu: Štúdio od Berovcov.

Podmienky určené ministerstvom z našej ponuky spĺňajú:

1. ročník

Matematika 1, pracovný zošit 1  Matematika 1, pracovný zošit 2 Matematika 1, pracovný zošit 3  Matematika 1, súbor
Názov titulu Akcia Akcia v súbore Kúpiť Cena Cena v súbore Kúpiť
Matematika 1, pracovný zošit 1 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 1, pracovný zošit 2 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 1, pracovný zošit 3 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 1, súbor 9,90€
11,40€

2. ročník

Matematika 2, pracovný zošit 1 Matematika 2, pracovný zošit 2  Matematika 2, pracovný zošit 3 Matematika 2, súbor  Matematika 2, munkafüzet 1 Matematika 2, munkafüzet 2 Matematika 2, munkafüzet 3 Matematika 2, csoport
Názov titulu Akcia Akcia v súbore Kúpiť Cena Cena v súbore Kúpiť
Matematika 2, pracovný zošit 1 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 2, pracovný zošit 2 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 2, pracovný zošit 3 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 2, súbor 9,90€
11,40€
Matematika 2, munkafüzet 1 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 2, munkafüzet 2 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 2, munkafüzet 3 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 2, csoport 9,90€
11,40€

3. ročník

Matematika 3, pracovný zošit 1 II.vyd. Matematika 3, pracovný zošit 2 II.vyd. Matematika 3, geometria II.vyd. Matematika 3, súbor II.vyd. Kamarátka násobilka Škola v prírode, pracovný zošit
Názov titulu Akcia Akcia v súbore Kúpiť Cena Cena v súbore Kúpiť
Matematika 3, pracovný zošit 1 II.vyd. 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 3, pracovný zošit 2 II.vyd. 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 3, geometria II.vyd. 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 3, súbor II.vyd. 9,90€
11,40€
Kamarátka násobilka 3,50€
4,00€
Škola v prírode, pracovný zošit 2,60€
3,00€

4. ročník

Matematika 4, pracovný zošit 1 II.vyd. Matematika 4, pracovný zošit 2 II.vyd.  Matematika 4, geometria II.vyd. Matematika 4, súbor II.vyd. Testovanie 5  Kamarátka násobilka Škola v prírode, pracovný zošit
Názov titulu Akcia Akcia v súbore Kúpiť Cena Cena v súbore Kúpiť
Matematika 4, pracovný zošit 1 II.vyd. 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 4, pracovný zošit 2 II.vyd. 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 4, geometria II.vyd. 3,40€ 3,30€
3,90€ 3,80€
Matematika 4, súbor II.vyd. 9,90€
11,40€
Testovanie 5 3,50€
4,00€
Kamarátka násobilka 3,50€
4,00€
Škola v prírode, pracovný zošit 2,60€
3,00€

Pre kúpu pracovných zošitov platia v tomto školskom roku rovnaké podmienky ako pred otvorením trhu s učebnicami.

Objednanie za bežné ceny: urobíte objednávku v našom e-shope, po spracovaní objednávky vám pošleme podklady na úhradu. Po pripísaní platby na náš účet vás o termíne odoslania tovaru budeme informovať. Platí pre neakciový tovar počas celého roka.

V prípade, že ste objednávku už urobili a potrebujete niečo zmeniť, kontaktujte nás mailom na info@liberaterra.sk.

Kompletný zoznam učebníc a pracovných zošitov, na ktoré ministerstvo školstva poskytuje príspevok nájdete tu.  Všetky potrebné informácie nájdete na webe Ministerstva školstva:  https://www.minedu.sk/34603-sk/rok-2023/