Základná škola II

Obľúbené pracovné zošity a učebnice autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracované v súlade s iŠVP pre II. stupeň ZŠ, ktoré sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9. Pracovné zošity a učebnice podporujú Riadené Aktívne Učenie.