Riadené Aktívne Učenie
  • Riadené Aktívne Učenie
  • Riadené Aktívne Učenie
  • Riadené Aktívne Učenie

Riadené Aktívne Učenie

Kto je zodpovedný za to, čo sa naučia deti v škole? Ako má vyzerať moderné vzdelávanie 21. storočia?

Na tieto a mnohé iné otázky dávajú odpovede autori filozofie Riadeného Aktívneho Učenia, manželia Berovci, vo svojej knihe.

Viac info
  • Kód produktu: 0241
11,90€

Kúpou tohto produktu získate 11 vernostných bodov
Množstvo

Kto je zodpovedný za to, čo sa naučia deti v škole? Ako má vyzerať moderné vzdelávanie 21. storočia? Na tieto a mnohé iné otázky dávajú odpovede autori filozofie Riadeného Aktívneho Učenia vo svojej knihe.

Autormi výnimočnej knižky, ktorá mení prístup k učeniu, sú manželia Zuzana a Peter Berovci. V knižke zhrnuli a podrobne opísali svoju filozofiu Riadeného Aktívneho Učenia.

Zuzana a Peter Berovci majú dlhoročné skúsenosti ako učitelia, autori učebníc, lektori didaktiky matematiky a osobného rozvoja. Na školu sa pozerajú nielen očami rodičov a starých rodičov, ale aj skúsených manažérov.

Vnímajú zmeny v spoločnosti a rastúcu požiadavku na zmenu v škole a školstve. Sú však presvedčení, že túto zmenu nedosiahneme žiadnou zhora nariadenou reformou. Zmenu školy majú vo svojich rukách učitelia spolu s rodičmi, ktorí musia zmeniť svoj pohľad na dieťa a zodpovednosť za jeho vzdelávanie.

Čo je Riadené Aktívne Učenie?

Riadené Aktívne Učenie predstavuje nový prístup ku vzdelávaniu, ktorý mení postavenie žiaka, učiteľa, ale aj rodiča vo vzdelávaní. Do popredia stavia samostatnosť a zodpovednosť dieťaťa a jeho aktívnu účasť v procese učenia.

Tento spôsob výučby kladie hlavný dôraz na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je predovšetkým v úlohe organizátora a inšpirátora.