1. ročník

Matematika 1, pracovný zošit 1   (akcia)

Akciová cena platí do 15. 9.

Možno použiť príspevok MŠ
Ukážka   TVVP 1. ročník

3,40€ 3,90€

Matematika 1, munkafüzet 1  (akcia)

Akciová cena platí do 15. 9.TVVP 1. ročník

3,40€ 3,90€

Matematika 1, pracovný zošit 2  (akcia)

Akciová cena platí do 15. 9.

Možno použiť príspevok MŠ
Ukážka     TVVP 1. ročník

3,40€ 3,90€

Matematika 1, munkafüzet 2  (akcia)

Akciová cena platí do 15. 9.TVVP 1. ročník

3,40€ 3,90€

Matematika 1, pracovný zošit 3   (akcia)

Akciová cena platí do 15. 9.

Možno použiť príspevok MŠ
Ukážka   TVVP 1. ročník

3,40€ 3,90€

Matematika 1, munkafüzet 3  (akcia)

Akciová cena platí do 15. 9.TVVP 1. ročník

3,40€ 3,90€

Matematika 1, súbor  (akcia)

Akciová cena platí do 15. 9.

Možno použiť príspevok MŠUkážka   TVVP 1. ročník

9,90€ 11,40€

Matematika 1, csoport (akcia)

Akciová cena platí do 15. 9.
TVVP 1. ročník

9,90€ 11,40€

Aktívna matematika

Možno použiť príspevok MŠAktivizujúca učebná pomôcka určená pre predškolákov a mladších školákov.
Zmenili sme dizajn, ale vnútro ostalo rovnaké!
Aktívna matematika spája svet reality a svet matematiky. Robí matematiku pre deti ľahšie uchopiteľnou, zábavnou a ľahkou. Zlepšuje kognitívne schopnosti detí a ich porozumenie matematickým pojmom a súvislostiam.
Učebná pomôcka je určená na prácu na hodinách matematiky na I. stupni ZŠ, v materských školách v príprave predškolákov a na individuálnu domácu prípravu, či prácu s deťmi so ŠVVP.
Učebná pomôcka pre deti predškolského a mladšieho školského veku

logistické údaje:
hmotnosť: 770 g
rozmery: 27,5 x 19 x 5,2 cm

Metodiku, inšpirácie, námety a didaktické videá nájdete na www.aktivnamatematika.sk.

29,90€

Zobrazenie 1 až 9 z 9 (1 stránok)