Akcia NAKUPUJ ŠIKOVNE trvá od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Objednajte si učebnice a pracovné zošity za najvýhodnejšie ceny!

O nás

Sme Berovci, Zuzana a Peter. Manželia, partneri, učitelia, autori. Už viac ako 30 rokov sa venujeme tvorbe učebníc a pracovných zošitov z matematiky. Našou víziou sú slobodné a moderné školy. Školy, v ktorých sa stretávajú spokojní, nadšení a vysokokvalifikovaní učitelia a šťastné deti. A spoločne napĺňajú svoju túžbu po vzdelaní.

 

 

Máme pestré dlhoročné skúsenosti a výchovno-vzdelávací proces dôkladne poznáme. Učili sme na základnej škole, osemročnom gymnáziu, strednej aj vysokej škole. Sme autori učebníc, odborných kníh, ale aj popularizačných kníh, scenárov či rozprávok. Okrem práce pedagógov sme si vyskúšali aj manažérske a riadiace pozície v komerčnej sfére. S učiteľmi sa pravidelne stretávame na seminároch, workshopoch a konferenciách. Spoznávame ich potreby, počúvame ich postrehy. Diskutujeme. Veríme vo vzdelanie a chceme byť zmenou, ktorú my sami túžime vidieť okolo seba. 

 

Učebnice od Berovcov

Matematika spracovaná v našich učebniciach sa ľahko učí, pretože je jasná a prehľadná. Naše učebnice umožňujú konštruktivistické učenie, ale ponúkajú učiteľom slobodu pri voľbe vyučovacieho prístupu. Vychádzame z predpokladu, že každý učiteľ je iný, každá trieda je iná a učiteľ vie zvoliť najlepší prístup v danej situácii.

 

Naša filozofia

Všetky učebnice a pracovné zošity vydavateľstva Libera Terra vychádzajú z našej autorskej koncepcie Riadeného Aktívneho Učenia (R∙A∙U). Táto nová filozofia učenia mení postavenie učiteľa a žiakov v triede. Zo žiaka, ktorý bol častokrát iba pasívnym prijímateľom faktov a postupov, sa stáva aktívny tvorca svojho vlastného učenia sa. Má možnosť rozhodnúť sa, čo, akým spôsobom a kedy sa bude učiť a súčasne prijíma za tieto svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Z učiteľa, ktorý bol často nevypočutým odovzdávateľom týchto faktov a postupov, sa stáva aktívny, kvalifikovaný a nenahraditeľný sprievodca na ceste poznania.

Inšpirujte sa!