O nás

Vo vydavateľstve LiberaTerra ponúkame kvalitné učebnice a pracovné zošity, ktoré sú:


pre učiteľa
- inšpiráciou pri príprave na hodiny
- pomocou na vyučovaní
- dostatočným zdrojom plnohodnotných materiálov


pre žiaka
- zrozumiteľným textom
- zbierkou zaujímavých úloh
- miestom, kde nájde všetky potrebné informácie


pre rodiča
- pomocníkom pri príprave jeho detí do školy
- zárukou kvality získaných vedomostí a zručností


Spolupracujeme s výnimočnou autorskou dvojicou Zuzana a Peter Bero, ktorá už viac ako dvadsať rokov ponúka učiteľom a žiakom základných škôl a osemročných gymnázií učebnice a pracovné zošity z matematiky. Kvalita a obľúbenosť materiálov, ktoré naši autori pripravujú pre žiakov a učiteľov, vyplýva z dôkladnej znalosti výchovno vzdelávacieho procesu. Učili na základnej škole, osemročnom gymnáziu, strednej aj vysokej škole a doteraz sa pravidelne stretávajú s učiteľmi na seminároch, workshopoch a konferenciách, kde sa zaujímajú o ich potreby a postrehy. Významnou pridanou hodnotou je aj ich "mimoškolská" skúsenosť z rôznych manažérskych pozícií.


Pri písaní optimálne spájajú skúsenosti zo všetkých oblastí svojho života, a tak pod ich rukami vznikla matematika, ktorá...
... sa ľahko učí, pretože je prehľadná a jasná,
... sa ľahko komunikuje, pretože je písaná jazykom blízkym deťom,
... sa ľahko pochopí, pretože vychádza z Cloude theory - teórie vzniku konceptuálnych máp v psychike dieťaťa.


Všetky učebnice a pracovné zošity nášho vydavateľstva vychádzajú z koncepcie Riadeného Aktívneho Učenia, novej filozofie učenia, ktorá mení postavenie učiteľa a žiaka v triede. Zo žiaka, ktorý bol častokrát iba pasívnym prijímateľom faktov a postupov, sa stáva aktívny tvorca svojho vlastného učenia sa. Má možnosť rozhodnúť sa čo, akým spôsobom a kedy sa bude učiť a súčasne prijíma za tieto rozhodnutia svoju plnú zodpovednosť. Z učiteľa, ktorý bol často nevypočutým odovzdávateľom týchto faktov a postupov, sa stáva aktívny, kvalifikovaný a nenahraditeľný sprievodca na ceste poznania.


Okrem písania učebníc, pracovných zošitov a didaktických materiálov pre učiteľov sa venujú vzdelávaniu a tvorbe materiálov v oblasti osobného rozvoja. Svoj talent využili aj v inej oblasti - píšu rozprávky pre deti. A pre dospelých. Pretože v každom z nás sa dieťa ukrýva. V spolupráci s ďalšími autormi ponúkame aj pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy.


Výhodou pre našich klientov je aj vernostný program pre registrovaných zákazníkov a množstvo užitočných informácií pre učiteľov, ktoré majú k dispozícii na stránke.