4. 10. - 8. 10. 2021 Konferencia R・A・U na FB LiberaTerra

I. stupeň ZŠ

Pracovné zošity pre celý I. stupeň ZŠ od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracované podľa iŠVP. Pracovné zošity sú napísané tak, aby spĺňali požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Autori vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho učenia.