• slidebg1
  • slidebg1
    Novinky
  • slidebg1
  • slidebg1
    Učenie po koronakríze
  • slidebg1

Pracovné zošity a učebnice pre základné a stredné školy

Vydavateľstvo LiberaTerra ponúka svojím zákazníkom kvalitné učebnice, pracovné zošity a učebné pomôcky. Pracovné zošity a učebnice sú pripravované najmä výnimočnou autorskou dvojicou Zuzana a Peter Bero tak, aby spĺňali požiadavky štátneho vzdelávacieho programu. Učebné materiály sú prehľadne rozdelené do stupňov a ročníkov základných škôl a na gymnázia a stredné školy. Pre prvý stupeň základnej školy majú zastúpenie pracovné zošity z matematiky a geometrie pre najmenších žiakov. Do pozornosti dávame najmä pracovné zošity Testovanie 5 a Kamarátka násobilka. Veľmi obľúbená je aj učebná pomôcka Aktívna matematika určená pre deti predškolského, mladšieho školského veku a aj pre deti so ŠVVP. Pre druhý stupeň základných škôl ponúkame pracovné zošity a učebnice matematiky, ktoré sú zárukou úspešného zvládnutia preberaného učiva a výbornou prípravou na Testovanie 9. Novinkou v našej ponuke sú pracovné zošity pre gymnázia a stredné školy, ich primárnym cieľom je pomôcť študentom zvládnuť maturitné skúšky. Doplnkovou časťou našej ponuky sú knihy a CD motivačnej literatúry a rozprávky pre dospelých.