Náš tím

Zuzana Berová

autorka

Peter Bero

autor

Jakub Bero

sales director, manažér Štúdia

Miriam Zemková Štarková

e-shop, projektová manažérka

Kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom:

+421 948 239 128
info@liberaterra.sk 

 

Naši autori: Ľubica Demčáková, Miroslava Konrádová, Marta Mlynarčíková, Mária Dományová, Ivana Honzová, Silvia Bodláková, Anna Jančová

Ilustrátori: Mišo Uhrín, Martin Hatala, Peter Stankovič

Grafici: Viktor Mikus, Peter Horváth, Michal Žirko, Jana Martanovičová, Róbert Schwandner, Veronika Besedová, Martin Hatala

Jazyková redaktorka: Mária Deďová

Spolupracovali a spolupracujú s nami: Ľuba Nguyen Anhová, Tomáš Hecht, Mária Schürgerová, Alena Naďová, Marta Balgová, Tatiana Košinárová, Zuzana Zabáková, Zuzana Šuba, Jozef Zvolenský.

 

LiberaTerra, s.r.o.
Levanduľová 5
821 07 Bratislava

IČO: 35927097
DIČ: 2021978816
IČ DPH: SK2021978816

Sme platcom DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 35372/B. 

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27 
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70