Kontakty


LiberaTerra, s.r.o.

Levanduľová 5

821 07 Bratislava


Telefón:  0948 239 128


Email:

info@liberaterra.sk - informácie o objednávaní, platení, dodaní tovaru, reklamácie, heslá a prístupové údaje, ....

liberaterra@liberaterra.sk - informácie o tituloch, autoroch, seminároch, návrhy a komentáre k titulom, k materiálom zverejneným na stránke


IČO: 35927097
DIČ: 2021978816
IČ DPH: SK2021978816

Sme platcom DPH.
Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: sro, vložka číslo: 35372/B. 

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27 
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70