Matematika 7, pracovný zošit 2
 • Matematika 7, pracovný zošit 2
 • Matematika 7, pracovný zošit 2
 • Matematika 7, pracovný zošit 2
 • Matematika 7, pracovný zošit 2
 • Matematika 7, pracovný zošit 2
 • Matematika 7, pracovný zošit 2

Matematika 7, pracovný zošit 2

Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník ZŠ od Zuzany a Petra Berovcov plynule nadväzuje na pracovné zošity a učebnice určené pre nižšie ročníky. 

Pracovný zošit 2 pokrýva prierezové témy a učivo 7. ročníka ZŠ a je spracovaný podľa iŠVP.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0056
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník ZŠ od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci plynule nadväzuje na pracovné zošity a učebnice pre nižšie ročníky. Pracovný zošit manželia vytvorili v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom a riadi sa zásadami Riadeného Aktívneho Učenia

Matematika 7, pracovný zošit 2 je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice z matematiky pre siedmy ročník. Učebné materiály od Berovcov sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy žiakov na štúdium na strednej škole

Pracovný zošit pre siedmakov rozvíja široké spektrum kompetencií

Pracovný zošit podľa zásad R-A-U kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov ako aj ich tímovú spoluprácu. Učitelia sú predovšetkým v úlohe inšpirátorov a organizátorov diania v triede tak, aby bolo získavanie nových poznatkov pre žiakov príjemným zážitkom. 

V každej časti pracovného zošita sa nachádzajú úlohy spojené s prierezovou témou, ktoré sú zoradené od tých najjednoduchších až po tie komplikovanejšie. Vďaka tomu dokáže učiteľ diferencovať prácu v triede. Pracovný zošit od Berovcov je určený pre žiakov, ktorí k matematike prirodzene inklinujú, ako aj pre tých, ktorí s ňou majú ťažkosti. 

Dostatok úloh znamená, že učitelia nie sú nútení dohľadávať ďalšie zdroje na prácu v triede. Pracovný zošit vďaka rôznorodým úlohám vo familiárnom prostredí rozvíja viaceré žiacke kompetencie, ako sú tímová práca, prezentácia, práca s informáciami, komunikácia atď. Zošity používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii žiakov ZŠ. 

Obsah Matematika 7, pracovný zošit 2

Kváder a kocka

 • Jednotky objemu    
 • Objem kvádra a kocky    
 • Povrch kvádra a kocky    
 • Krížom-krážom

Pomer, priama a nepriama úmernosť

 • Pomer    
 • Mierka    
 • Priama úmernosť    
 • Nepriama úmernosť    
 • Krížom-krážom
 • Rovnobežník    
 • Rovnobežky preťaté priečkou    
 • Vnútorné uhly štvoruholníka    
 • Rovnobežník    
 • Výška rovnobežníka    
 • Konštrukcia rovnobežníka    
 • Krížom-krážom

Typické metódy riešenia typických kombinatorických úloh

 • Riešenie vypísaním všetkých možností    
 • Riešenie grafickým znázornením    
 • Riešenie pomocou tabuľky    
 • Pravidlo súčtu a súčinu    
 • Strom možností    
 • Dirichletov princíp    
 • Krížom-krážom

Riešenia a výsledky úloh, online materiály a množstvo didaktických inšpirácií nájdete v Štúdiu od Berovcov.

MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Ročník 7.
Char. Typ Materiálu pracovný zošit
Char. Veľkosť A4