Matematika 2, munkafüzet 3
  • Matematika 2, munkafüzet 3
  • Matematika 2, munkafüzet 3
  • Matematika 2, munkafüzet 3
Maďarský jazyk

Matematika 2, munkafüzet 3

Matematika 2, pracovný zošit 3 od uznávaných autorov Zuzany a Petra Berovcov je skvelým partnerom každého inšpiratívneho učiteľa. 

Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ sa riadi zásadami Riadeného Aktívneho Učenia a je spracovaný podľa iŠVP.

Jazyk: slovenský 

Viac info
  • Kód produktu: 0255
3,90€

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostné body
Množstvo

Matematika 2, pracovný zošit 3 od uznávanej autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je súčasťou súboru troch pracovných zošitov pre 2. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP. Súbor pracovných zošitov Matematika 2 manželia Berovci vytvorili tak, aby spĺňal požiadavky štátneho vzdelávacieho programu.

Pracovné zošity z matematiky sú doplnené o hravé kresby výborného ilustrátora Miša Uhrína, ktorú sú zasadené do výnimočného grafického spracovania Viktora Mikusa. Vďaka detský hravému, prehľadnému a príťažlivému prostrediu sa žiaci v zošite ľahko orientujú, čo v nemalej miere ovplyvňuje aj to, ako veľmi sa s matematikou kamarátia.

Pracovné zošity sa riadia zásadami Riadeného Aktívneho Učenia

Manželia Berovci pri tvorbe pracovného zošita vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. Výsledkom toho je pracovný zošit z matematiky, ktorý je plný úloh vhodných na samostatnú prácu žiakov, ale aj takých, ktoré sú určené na prácu v skupinách. Žiaci tak môžu vďaka množstvu rôznorodých úloh objavovať, ale aj dostatočne precvičovať nové poznatky.

Zošity sú tvorené tak, aby ich mohli využívať všetky deti, bez ohľadu na to, aký je ich vzťah k matematike. Učiteľ sa stáva inšpirátorom a organizátorom, ktorý smeruje svojich žiakov k poznaniu zábavným a zaujímavým spôsobom. 

Pracovný zošit je plný veľkého množstva rôznorodých úloh a na jeho konci nechýbajú ani Doplnkové úlohy, ktorých cieľom je cieľom je poskytnúť ešte viac možností na precvičenie získaných zručností. Ak ako učiteľ túžite po tom, aby vaši druháci dokonale zvládli počítanie do 100, vyskúšajte systém od Berovcov s názvom Superschopnosti. Tie predstavujú individuálny spôsob, ako žiakom pomôcť osvojiť si zručnosť počítania hravo a rýchlo.

Práca s pracovným zošitom z matematiky od Berovcov 

V úvode pracovného zošita vychádzame z upevnenia učiva 1. ročníka. Začíname numeráciami a počítaním do 20 bez prechodu cez desiatku, na ktoré nadväzujeme počítaním do 20 už aj s prechodom cez desiatku. Numerácia dvojciferných čísel je v pracovnom zošite rozdelená na dve časti – najprv riešime úlohy na rozklad, porovnávanie a usporadúvanie v obore do 50 a potom v obore od 50 do 100. 

Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel budujeme postupne. Malými krôčikmi pridávame nové zručnosti tak, aby deti mali stále pocit známeho prostredia

Začíname pripočítavaním a odpočítavaním desiatok, pokračujeme pripočítavaním a odpočítavaním dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 10. Aj počítanie s prechodom cez základ desať sme rozdelili na dve časti – najprv pripočítavanie a odpočítavanie jednociferného čísla s prechodom a následne dvojciferného čísla s prechodom. Počítanie v obore do 100 končí písomným sčítaním a odčítaním. 

Podobné matematické úlohy pomáhajú žiakom ľahko sa orientovať

Žiaci sa počas roka stretávajú s rovnakými typmi úloh a situáciami tak, aby zažívali pocit známeho prostredia, v ktorom sa dobre orientujú. Učivo aritmetiky pravidelne striedame s geometrickými časťami, kde sa v jednotlivých častiach venujeme bodu, úsečke, polpriamke a priamke, mnohouholníkom, meraniu a jednotkám dĺžky, stavbám z kociek aj času. 

V pracovných zošitoch sú samozrejmosťou aj úlohy rozvíjajúce špecifické matematické myslenie a aplikačné úlohy rozvíjajúce gramotnosti žiakov. Postupnosť úloh v pracovnom zošite je vytvorená tak, aby deťom umožňovala samostatne objavovať poznatky.

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať žiadne ďalšie zdroje. Kúpou súboru všetkých troch pracovných zošitov pre celú triedu učiteľ získa prístup k online metodickej príručke. 4D online metodická príručka je zadarmo prístupná v Štúdiu od Berovcov.

Obsah Matematika 2, pracovný zošit 3

Pričítavanie a odčítavanie dvojciferného čísla bez prechodu cez základ 10
Čas
Priamka, polpriamka
Pričítavanie a odčítavanie jednociferného čísla s prechodom cez základ 10
Pričítavanie a odčítavanie dvojciferného čísla s prechodom jednotiek cez základ 10
Mnohouholníky
Pričítavanie a odčítavanie pod sebou
Krížom – krážom
Viacnásobné súčty
Doplnkové úlohy

MŠVVaŠ vydalo k pracovnému zošitu doložku.