Kamarátka násobilka
 • Kamarátka násobilka
 • Kamarátka násobilka
 • Kamarátka násobilka
 • Kamarátka násobilka
 • Kamarátka násobilka
 • Kamarátka násobilka
 • Kamarátka násobilka
 • Kamarátka násobilka

Kamarátka násobilka

Pracovný zošit Kamarátka násobilka patrí do matematickej výbavy každého tretiaka, ktorý chce zautomatizovať svoje zručnosti v delení a násobení. 

Kamarátka násobilka od manželov Berovcov spĺňa požiadavky iŠVP a bola ocenená v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska.

Viac info
 • Kód produktu: 0124
4,00€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit Kamarátka násobilka od manželov Berovcov by mal byť súčasťou matematickej výbavy každého tretiaka. Násobenie a delenie je dôležitá zručnosť, ktorú si prvostupniari osvojujú práve v treťom ročníku. Ako pri každej zručnosti aj tu platí pravidlo, čím častejšie sa opakuje, tým rastie pravdepodobnosť, že sa stane automatickou

Cieľom pracovného zošita Kamarátka násobilka je poskytnúť žiakom dostatok rôznorodých situácií a úloh, v ktorých majú možnosť postupne zvládnuť spoje násobenia a delenia do 100. Tak, aby sa pre nich stali zautomatizovanou zručnosťou, o ktorú sa môžu oprieť pri zložitejších počtových operáciách vo vyšších ročníkoch. Kamarátka násobilka je skvelým partnerom k súboru pracovných zošitov z matematiky pre tretí ročník.

Pestré a hravé úlohy s jedinečným oceneným dizajnom

Pracovný zošit  je spracovaný podľa požiadaviek iŠVP a rozdelený do desiatich kapitol. Prvých deväť sa venuje postupne spojom násobenia a delenia, pričom desiata kapitola ponúka komplexné opakovanie celej násobilky a delilky. 
Každá kapitola má rovnakú štruktúru:

 • spoje násobenia,
 • slovné úlohy na násobenie,
 • spoje delenia,
 • slovné úlohy na delenie,
 • testová strana.

Úlohy v pracovnom zošite sú veľmi pestré a ich grafické spracovanie je veselé, farebné a hravé. Na druhej strane však aj štruktúrované a prehľadné, aby sa v ňom žiaci ľahko orientovali. Postupnosť úloh v pracovnom zošite je vytvorená tak, aby deťom umožňovala samostatne objavovať poznatky.

Kamarátka násobilka získala vďaka svojmu jedinečnému dizajnu v roku 2017 Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska.

Aj Kamarátka násobilka podporuje Riadené Aktívne Učenie 

Aj tento pracovný zošit podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. 

Pracovný zošit manželia Berovci vytvorili tak, aby ho mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berie do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Používa jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Obsah pracovného zošita Kamarátka násobilka

 • Násobenie a delenie číslom 2
 • Násobenie a delenie číslom 3
 • Násobenie a delenie číslom 4
 • Násobenie a delenie číslom 5
 • Násobenie a delenie číslom 6
 • Násobenie a delenie číslom 7
 • Násobenie a delenie číslom 8
 • Násobenie a delenie číslom 9
 • Násobenie a delenie číslom 10
 • Krížom-krážom násobením a delením

MŠVVaŠ vydalo k tomuto pracovnému zošitu doložku.