Škola v prírode, pracovný zošit
 • Škola v prírode, pracovný zošit
 • Škola v prírode, pracovný zošit
 • Škola v prírode, pracovný zošit
 • Škola v prírode, pracovný zošit
 • Škola v prírode, pracovný zošit
 • Škola v prírode, pracovný zošit
 • Škola v prírode, pracovný zošit

Škola v prírode, pracovný zošit

Unikátny pracovný zošit Škola v prírode je skvelou voľbou na vyučovanie počas školy v prírode. Pracovný zošit plný rôznorodých úloh a aktivít robí zo školy v prírode nezabudnuteľný zážitok plný poznania. 

S kúpou pracovného zošita získate zadarmo aj prístup k nálepkám, certifikátu, preukazu a diplomom pre školu v prírode. 

Viac info
 • Kód produktu: 0203
3,00€

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit Škola v prírode výrazne zjednoduší vašu prípravu do školy v prírode a spríjemní pobyt v škole v prírode nielen vašim žiakom, ale aj vám. Unikátny pracovný zošit ponúka množstvo námetov na rôznorodé aktivity, ktoré vychádzajú z prierezových tém a súčasne obsahuje veľké množstvo úloh nadväzujúcich na učivo z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy či vlastivedy

Pracovný zošit pre I. stupeň základnej školy pracuje s rôznymi materiálmi a žiakov zapája prostredníctvom mnohých tvorivých činností. V škole v prírode vďaka nemu vytvoríte kreatívne a príjemné pracovné prostredie pre odhalenie ďalších nových vedomostí. 

Aby bola škola v prírode nezabudnuteľným zážitkom plným poznania

Autorkou pracovného zošita Škola v prírode je skúsená pedagogička PaedDr. Ľubica Demčáková, ktorá pri jeho tvorbe zúročila nielen svoje dlhoročné pedagogické skúsenosti, ale aj lásku k deťom. Výsledkom je pracovný zošit plný zaujímavých úloh a aktivít, ktorý vás bude sprevádzať počas celého pobytu v škole v prírode.

Pracovný zošit je určený pre deti vo veku od 8 do 10 rokov a jeho cieľom je prostredníctvom úloh, aktivít a rozhovorov rozvíjať životné zručnosti detí tak, aby bola pre ne škola v prírode bola pestrým dobrodružstvom.

Pracovný zošit sa stane akýmsi cestovateľským zápisníkom pre deti, ktorý uchová tie najkrajšie zážitky zo školy v prírode. Pre vašich žiakov sme navyše pripravili aj Preukaz žiaka do školy v prírode, Certifikát o absolvovaní školy v prírode, návrh diplomov či rôzne nálepky, ktoré môžete použiť ako motivačný prvok počas celého pobytu v škole v prírode. Všetky materiály sú k dispozícii voľne na stiahnutie na Škola v prírode.

Obsah pracovného zošita Škola v prírode

 • Všetko o mojej škole v prírode (zoznámenie sa s prostredím)
 • Rovnoprávnosť (výchova k manželstvu a rodičovstvu)
 • Zdravie v kuchyni (ochrana života a zdravia)
 • Ide sa do lesa (environmentálna výchova, ochrana života a zdravia)
 • Záchranári (ochrana života a zdravia)
 • Dopravný koktail (dopravná výchova)
 • Poznáš médiá? (mediálna výchova)
 • Melódie lesa (osobný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia)
 • Rozmanitá škola (multikultúrna výchova)
 • Objavujeme Slovensko (regionálna výchova a ľudová kultúra)
 • Listáreň (osobný a sociálny rozvoj)

Súčasťou pracovného zošita je aj Metodická príručka s podrobným komentárom k jednotlivým úlohám a aktivitám a množstvom ďalších tipov a inšpirácií. Metodickú príručku si môžete takisto voľne stiahnuť na Škola v prírode.

Pracovný zošit bol zaradený medzi Najkrajšie knihy Slovenska 2020 a získal cenu MŠVVaŠ za učebnicu. MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.