Matematika 3, súbor II.vyd.
 • Matematika 3, súbor II.vyd.
 • Matematika 3, súbor II.vyd.
 • Matematika 3, súbor II.vyd.
 • Matematika 3, súbor II.vyd.
 • Matematika 3, súbor II.vyd.

Matematika 3, súbor II.vyd.

Súbor troch pracovných zošitov z matematiky pre 3. ročník ZŠ z pera manželov Berovcov je spracovaný podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. 

Tri pracovné zošity vychádzajú zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia a plynulo nadväzujú na pracovné zošity pre 1. a 2. ročník.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0199
11,40€

Kúpou tohto produktu získate 11 vernostných bodov
Množstvo

Pracovné zošity Matematika 3 od uznávaných autorov Zuzany a Petra Berovcov sú určené pre 3. ročník ZŠ. Pracovné zošity spĺňajú požiadavky štátneho vzdelávacieho programu a riadia sa zásadami Riadeného Aktívneho Učenia.

Súbor pracovných zošitov z matematiky pre tretí ročník tvoria tri pracovné zošity: 

Súbor pracovných zošitov Matematika 3 koncepčne a plynulo nadväzuje na pracovné zošity z matematiky pre 1. a 2. ročník základnej školy. Žiaci sa znova stretávajú s povedomým prostredím, ktoré im pomáha napredovať v ich matematickom poznaní.

Riadené Aktívne Učenie kladie dôraz na žiakov, učiteľ „iba“ inšpiruje

Manželia Berovci pri tvorbe pracovných zošitov z matematiky vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. Tento spôsob výučby kladie hlavný dôraz na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je predovšetkým v úlohe organizátora a inšpirátora. Veľké množstvo rôznorodých úloh žiakom umožňuje objavovať, ale aj dostatočne precvičovať nové poznatky. Postupnosť úloh v pracovnom zošite je vytvorená tak, aby deťom umožňovala samostatne objavovať poznatky.

Pracovné zošity sú plné úloh vhodných na samostatnú prácu žiakov ako aj na prácu v skupinách. Zaujímavé a obdobné typy úloh umožňujú deťom spoznávať, bádať a skúmať vo familiárnom prostredí, ktoré v nemalej miere ovplyvňuje aj ich vzťah k predmetu samotnému. Pracovné zošity môžu plnohodnotne využívať všetky typy žiakov bez ohľadu na ich vzťah či predpoklady k matematike

Superschopnosti - systém od Berovcov, ktorý pomôže zvládnuť prvé počty

Pracovné zošity berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov - vizuálne, auditívne, kinesteticky. Súčasťou pracovných zošitov z matematiky je aj premyslený systém Superschopností, ktoré sú zamerané na dokonalé zvládnutie počtových operácií tempom, ktoré vyhovuje každému dieťaťu.

Metodická príručka zadarmo pre každého učiteľa

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať žiadne ďalšie zdroje. Kúpou súboru pracovných zošitov pre celú triedu učiteľ navyše získa prístup k online metodickej príručke. 4D online metodická príručka je zadarmo prístupná v Štúdiu od Berovcov.

Metodická príručka je neoddeliteľnou súčasťou pracovných zošitov najmä u prvostupniarov. Učiteľ vďaka nej získa každú stranu pracovného zošita v troch verziách:

 • Pracovná - nevyplnená strana tak ako v tlačenej verzii. Učiteľ ju môže premietnuť na interaktívnu tabuľu počas práce na hodinách.
 • Výsledková - strana doplnená o riešenia a výsledky úloh. Takisto sa dá premietnuť na interaktívnu tabuľu, čím uľahčí napríklad kontrolu riešenia úloh žiakmi.
 • Metodická - strana, na ktorej sú didaktické a metodické pokyny k úlohám, tipy na ďalšie aktivity v duchu Riadeného Aktívneho Učenia, prípadne linky na ďalšie pracovné listy, ktoré si učiteľ môže stiahnuť.

Súčasťou metodickej príručky je návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý sa dá jednoducho implementovať do elektronickej triednej knihy.

Obsah Matematika 3, pracovný zošit 1

 • Opakovanie
 • Násobilka a delilka dvomi
 • Násobilka a delilka tromi
 • Násobilka a delilka štyrmi
 • Násobilka a delilka piatimi
 • Násobilka a delilka šiestimi
 • Násobilka a delilka siedmimi
 • Násobilka a delilka ôsmimi 

Obsah Matematika 3, pracovný zošit 2

 • Násobilka a delilka deviatimi
 • Násobilka a delilka desiatimi
 • Malá násobilka a delilka
 • Trojciferné čísla
 • Sčítanie a odčítanie trojciferných čísel
 • Štvorciferné čísla
 • Zaokrúhľovanie
 • Krížom-krážom školským rokom

Obsah Matematika 3, geometria

 • Opakovanie
 • Meranie dĺžky úsečky
 • Porovnávanie dĺžok úsečiek
 • Rysovanie
 • Hodiny, minúty a sekundy
 • Jednotky dĺžky
 • Zväčšovanie, zmenšovanie v štvorčekovej sieti
 • Telesá z kociek a ich plány

MŠVVaŠ vydalo k pracovným zošitom doložku.