Novinky


Pre učiteľov a žiakov I. stupňa základnej školy sme pripravili sériu troch inovovaných pracovných zošitov pre 3. ročník.

Pracovné zošity sú napísané našou autorskou dvojicou Zuzana a Peter Bero. 

                                                                                                                                                                                    

Do našej ponuky pribudla učebná pomôcka Aktívna matematika určená pre I. stupeň ZŠ ale aj pre predprimárne vzdelávanie.


Novinkou v našej ponuke je aj pracovný zošit Škola v prírode, ktorý zjednoduší vašu prípravu do školy v prírode a spríjemní pobyt v škole v prírode nielen vašim žiakom, ale aj vám. Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka PaedDr. Ľubica Demčáková.