Aby sme vedeli zaručiť, že naše knihy nájdete pod vianočným stromčekom, potrebujeme, aby bola vaša platba pripísaná na náš účet najneskôr 17. decembra 2023.

Novinky


Siedmacké minimum


Pracovný zošit Siedmacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 5. ročníka spracované novým, výnimočným spôsobom.

Okrem základných pojmov, faktov a postupov, ktoré dieťa v zošite nájde prehľadne graficky spracované, mu zošit prostredníctvom QR kódov sprostredkuje didaktické videá a interaktívny test na overenie svojich vedomostí. Piatacké minimum je zošit útly svojím rozsahom, ale vďaka systému Superschopností poskytuje žiakovi také množstvo príkladov na precvičovanie počtových operácií, aké potrebuje. Pracovný zošit Siedmacké minimum je vhodný na konci školského roka alebo na začiatku školského roka ako pripomenutie a upevnenie vedomostí a zručností 7. ročníka, ako podpora detí pri doučovaní alebo ako výborný pracovný materiál počas Letnej školy.

TOTO CHCEMAktívna matematikaUčebná pomôcka Aktívna matematika od Berovcov je určená deťom na I. stupni základnej školy a predškolákom.

Stavia na aktivite dieťaťa pri učení sa a tým spája svet matematiky a realitu. Pri aktívnej manipulácii s hracími kartičkami sa vytvárajú správne matematické predstavy v psychike dieťaťa. Zlepšuje sa porozumenie dieťaťa matematickým pojmom a postupom a jeho kognitívne schopnosti. Tým stúpa úspešnosť dieťaťa v škole, mení sa jeho vzťah k učeniu a zlepšujú sa jeho výsledky. Pomôcka je vhodná na prácu v škole a škôlke, ale aj na domácu prípravu. Aktívna matematika rozvíja slovnú zásobu a predstavivosť dieťaťa, čo má veľký dopad na jeho úspešnosť pri riešení slovných úloh. Autori pripravili pre učiteľov aj rodičov online podporu, ktorej súčasťou sú videá a tipy na prácu s pomôckou.

TOTO CHCEMŠkola v prírode