Novinky


Pre učiteľov a žiakov I. stupňa základnej školy sme pripravili k septembru 2019 sériu troch pracovných zošitov pre 2. ročník.

Pracovné zošity sú napísané našou autorskou dvojicou Zuzana a Peter Bero. 

Otestované výnimočnými pani učiteľkami z celého Slovenska a stovkami detí z rôzneho prostredia a každého typu školy (veľká sídlisková, mestská, dedinská, málotriedna).

Vyšperkované milými a detsky hravými kresbami výborného ilustrátora Miša Uhrína zasadenými do výnimočného grafického spracovanie Viktora Mikusa, ktoré pohladí vaše oko aj vašu dušu.                                                 

                                                                                                                                                     

Do našej ponuky sme sa rozhodli postupne zaradiť aj pracovné zošity v maďarskom jazyku. V minulom školskom roku pribudli pracovné zošity 2 pre 6. a 7. ročník.

Novinkou od augusta 2019 sú pracovné zošity 1 pre 8. a 9. ročník. Ďalšie pracovné zošity budeme postupne dopĺňať.