Novinky

Siedmacké minimum

Pracovný zošit Siedmacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 5. ročníka spracované novým, výnimočným spôsobom.

Okrem základných pojmov, faktov a postupov, ktoré dieťa v zošite nájde prehľadne graficky spracované, mu zošit prostredníctvom QR kódov sprostredkuje didaktické videá a interaktívny test na overenie svojich vedomostí. Piatacké minimum je zošit útly svojím rozsahom, ale vďaka systému Superschopností poskytuje žiakovi také množstvo príkladov na precvičovanie počtových operácií, aké potrebuje. Pracovný zošit Siedmacké minimum je vhodný na konci školského roka alebo na začiatku školského roka ako pripomenutie a upevnenie vedomostí a zručností 7. ročníka, ako podpora detí pri doučovaní alebo ako výborný pracovný materiál počas Letnej školy.

TOTO CHCEM

 

Aktívna matematika

Učebná pomôcka Aktívna matematika od Berovcov je určená deťom na I. stupni základnej školy a predškolákom.

Stavia na aktivite dieťaťa pri učení sa a tým spája svet matematiky a realitu. Pri aktívnej manipulácii s hracími kartičkami sa vytvárajú správne matematické predstavy v psychike dieťaťa. Zlepšuje sa porozumenie dieťaťa matematickým pojmom a postupom a jeho kognitívne schopnosti. Tým stúpa úspešnosť dieťaťa v škole, mení sa jeho vzťah k učeniu a zlepšujú sa jeho výsledky. Pomôcka je vhodná na prácu v škole a škôlke, ale aj na domácu prípravu. Aktívna matematika rozvíja slovnú zásobu a predstavivosť dieťaťa, čo má veľký dopad na jeho úspešnosť pri riešení slovných úloh. Autori pripravili pre učiteľov aj rodičov online podporu, ktorej súčasťou sú videá a tipy na prácu s pomôckou.

TOTO CHCEM

 

Škola v prírode

                                                                                                                                

Škola v prírode je pracovný zošit, ktorého autorkou je skúsená pani učiteľka PaedDr. Ľubica Demčáková, finalistka Učiteľ Slovenska 2020 Global teacher prize.

Úplná novinka na trhu pracovných zošitov je skvelou pomôckou do školy v prírode, ale dá sa použiť aj počas školského roka, napríklad na projektový týždeň. Dáva množstvo námetov pre aktivity vychádzajúce z prierezových tém a súčasne úlohy nadväzujúce na učivo matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy či vlastivedy. Jeho cieľom je prostredníctvom úloh, aktivít, hier a rozhovorov rozvíjať životné zručnosti detí tak, aby škola v prírode bola pre ne pestrým dobrodružstvom a a súčasne bol naplno využitý priestor školy v prírode na prierezové témy a výchovy predpísané iŠVP. Pracovný zošit sa stane akýmsi cestovateľským zápisníkom pre deti, ktorý uchová tie najkrajšie zážitky zo školy v prírode a môže byť skvelým pomocníkom aj pre rodičov. Súčasťou pracovného zošita je metodická príručka a doplnkové materiály.

TOTO CHCEM

 

Testovanie 9

Upravený zošit Testovanie 9 od Berovcov je zárukou kvalitnej prípravy deviatakov na prvú veľkú skúšku ich života. V spolupráci s odborníkmi na testovanie sme prepracovali úspešný pracovný zošit Testovanie 9 tak, aby zodpovedal súčasným nárokom, ktoré kladie testovanie na deviatakov. Pribudlo viac otvorených úloh, viac úloh s nesúvislým textom, tabuľkami, grafmi a schémami. Upravili sme zadania, aby boli viac prepojené so životom. Pritom sme zachovali kvalitu, ktorú doteraz oceňovali učitelia aj žiaci.

TOTO CHCEM

 

Komiksová školička 2

Komiksová školička 2 pokračovanie Komiskovej školičky pre všetkých milovníkov zábavných komiksových príbehov a pre všetkých, ktorí majú radi riešenie záhad, hlavolamov a rébusov. Komiksové príbehy sa odohrávajú v čase dinosaurov. Úlohy preveria matematické, jazykové a prírodovedné schopnosti čitateľa. Na 60 stranách nájdete 38 strán zábavných komiksov, 40 úloh a 20 obrázkov na vyfarbovanie. Potrebujete ceruzku, farbičky, chuť zabávať sa a odvahu riešiť hádanky. Správne odpovede nájdete na konci zošita. Autorom komiksov je Mišo Uhrín, úlohy pripravili manželia Berovci - autori učebníc matematiky pre základnú školu.

TOTO CHCEM