Novinky

Pre učiteľov a žiakov I. stupňa základnej školy sme pripravili k septembru 2018 sériu troch pracovných zošitov pre 1.ročník

Pracovné zošity sú napísané našou autorskou dvojicou Zuzana a Peter Bero v spolupráci so skvelou pani učiteľkou Ivanou Honzovou. Otestované výnimočnými pani učiteľkami z celého Slovenska a stovkami detí z rôzneho prostredia a každého typu školy (veľká sídlisková, mestská, dedinská, málotriedna).
Vyšperkované milými a detsky hravými kresbami výborného ilustrátora Miša Uhrína zasadenými do výnimočného grafického spracovanie Viktora Mikusa, ktoré pohladí vaše oko aj vašu dušu.                                                 

                                                                                                                                                     

Do našej ponuky sme sa rozhodli postupne zaradiť aj pracovné zošity v maďarskom jazyku. Novinkou od augusta 2018 sú pracovné zošity 1 pre 6. a 7.ročník. Ďalšie pracovné zošity budeme postupne dopĺňať.

 

Myslíme aj na stredoškolákov!

Našu ponuku pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy k septembru 2018 rozširujeme o druhý a tretí pracovný zošit.