Škola v prírode

Doplnkové materiály k pracovnému zošitu Škola v prírode.


Metodická príručka - nájdete v nej podrobný opis a odporúčania k jednotlivým aktivitám, rady, čo zabaliť do školy v prírode a aké materiály si pripraviť dopredu.


Chceme, aby si deti školu v prírode užili plnými dúškami, ale súčasne chceme, aby tento pobyt prispel k rozvoju ich osobnosti. Pripravili sme pre vás a vaše deti Desatoro pravidiel v škole v prírode, ktoré môžu byť akýmsi „kompasom správania sa" pre tento pre deti deti netradičný čas.

Ponúkame vám možnosť vytlačiť si nálepky s ikonami jednotlivých pravidiel, ktoré budú žiaci v priebehu týždňa získavať za plnenie rôznych čiastkových úloh. Po získaní si dieťa nalepí nálepku na pripravené miesto na vnútornej strane obálky pracovného zošita.

Tu sú PDF s obrázkami  nálepiek, ktoré si môžete vytlačiť na samolepiace print etikety.

Prijímam názory iných

Uzatváram nové priateľstvá

Prinášam dobrú náladu

Rešpektujem pokyny dospelých

Správam sa šetrne k zariadeniu

Zapájam sa aktívne do programu

Pomáham menším a slabším

Správam sa ohľaduplne

Chránim okolitú prírodu

Domov si odnášam veľa zážitkovSamolepiace print etikety môžete kúpiť napríklad v ŠEVT-e.

Certifikát úspešného absolventa, ktorý odporúčame odovzdať žiakom na slávnostnom ukončení pobytu na konci týždňa.Preukaz žiaka môžete denne využívať pri spoločných aktivitách, motivácii, hrách a podobne. Odporúčame Preukazy vložiť do plastových obalov, ktoré sa dajú zavesiť na šnúrke na krk. Takto ich budú mať deti stále pri sebe. Na druhej strane preukazu je jednoduchá tabuľka, do ktorej si žiaci môžu zapisovať hodnotenie jednotlivých aktivít (ak sa rozhodnete aktivity hodnotiť).Diplomy sú univerzálne, záleží na vašej fantázii, za čo všetko ich deťom budete dávať.