Testovanie 9 II. vyd.
  • Testovanie 9 II. vyd.
  • Testovanie 9 II. vyd.
  • Testovanie 9 II. vyd.
  • Testovanie 9 II. vyd.
  • Testovanie 9 II. vyd.
  • Testovanie 9 II. vyd.

Testovanie 9 II. vyd.

Obľúbený pracovný zošit Testovanie 9 je výrazným pomocníkom pre každého deviataka, ktorý sa pripravuje na záverečnú skúšku. 

Manželia Berovci populárny pracovný zošit inovovali tak, aby zodpovedal súčasným nárokom, ktoré sú na deviatakov v testovaní kladené.

Jazyk: slovenský

Viac info
  • Kód produktu: 0215
6,40€

Kúpou tohto produktu získate 6 vernostných bodov
Množstvo

Upravený pracovný zošit od Berovcov je zárukou kvalitnej prípravy žiakov na ich prvú náročnú skúšku - Testovanie 9. V spolupráci s odborníkmi na testovanie manželia Berovci prepracovali svoj úspešný a obľúbený pracovný zošit tak, aby zodpovedal súčasným nárokom, aké sú na deviatakov počas testovania kladené. 

Pracovný zošit Testovanie 9 obsahuje väčšie množstvo otvorených úloh, viac úloh s nesúvislým textom, tabuľkami, grafmi a schémami. Pracovný zošit nestratil nič z kvality, ktorú na ňom oceňovali pedagógovia aj žiaci. 

Pracovný zošit Testovanie 9 je výrazným pomocníkom každého deviataka, ktorý sa pripravuje na záverečnú skúšku.

Tri úrovne náročnosti, ktoré pripravia každého deviataka

Autori pracovného zošita dôkladne zanalyzovali doterajšie úlohy deviatackých testovaní a potrebné vedomosti rozdelili do 23 kapitol. V každej kapitole žiak nájde zhrnuté základné myšlienky a postupy potrebné pre riešenie úloh v danej časti. Obťažnosť úloh má 3 úrovne

Prvú úroveň tvoria jednoduché úlohy na precvičenie základných zručností a upevnenie vedomostí. Úlohy prvej úrovne by mal zvládnuť každý deviatak a mali by ho motivovať k ďalšej práci. V druhej úrovni sú úlohy, ktoré sú kvalitnou prípravou na skutočné testovanie. Tretia úroveň presahuje obťažnosť štandardných úloh Testovania a zabezpečuje nadpriemerné zvládnutie učiva.

10 minút matematiky denne stačí

Na zvládnutie zručností potrebných pre úspech v Testovaní 9 v skutočnosti stačí málo, a to pravidelný, systematický tréning. Preto pracovný zošit ponúka každému žiakovi jednoduchý a prehľadný Osobný plán pre Testovanie 9, v ktorom si môže naplánovať a sledovať svoju prípravu. Tri mesiace sú približne 90 dní a to je 900 minút, ktoré môžu každému priniesť úspech.

MŠVVaŠ SR vydalo k tomuto pracovnému zošitu doložku.