Matematika - Siedmacké minimum
 • Matematika - Siedmacké minimum
 • Matematika - Siedmacké minimum
 • Matematika - Siedmacké minimum

Matematika - Siedmacké minimum

Unikátny pracovný zošit Matematika - Siedmacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by mali ovládať žiaci na konci 7. ročníka ZŠ. Plynulo a koncepčne nadväzuje na pracovný zošit - Šiestacké minimum.

Obohatený je aj o interaktívne testy, didaktické videá či systém Superschopnosti od manželov Berovcov.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0257
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Unikátny a interaktívny pracovný zošit z matematiky - Siedmacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by mali ovládať žiaci na konci 7. ročníka ZŠ a plynule nadväzuje na pracovný zošit Šiestacké minimum.

Pracovný zošit je obohatený o didaktické videá, systém Superschopnosti aj interaktívne testy, ktoré preveria poznatky žiakov. 

Autorkou inovatívneho pracovného zošita je skúsená pedagogička Silvia Bodláková, didaktické videá vytvorila Zuzana Berová a systém Superschopnosti pripravil autorský tím LiberaTerra. 

Čo nájdu žiaci v pracovnom zošite Siedmacké minimum?

Na 32 stranách výnimočného pracovného zošita žiaci nájdu: 

 • Základné pojmy, fakty a postupy matematiky 7. ročníka, ktoré sú graficky spracované tak, aby boli okamžite viditeľné a ľahko pochopiteľné. 
 • Základné typy úloh, ktoré by žiaci mali vedieť na konci 7. ročníka vyriešiť.
 • Odkazy na didaktické videá, ktoré žiakom sprostredkujú základy matematiky tak, akoby boli v priamej interakcii s učiteľom. Videá sú dostupné prostredníctvom QR kódov priamo v pracovnom zošite alebo na YouTube kanáli LiberaTerra (zoznam videí pre 7. ročník).
 • Systém Superschopnosti, pomocou ktorého si žiaci vedia precvičiť sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, či premenu jednotiek dĺžky riešením takého počtu príkladov, aké potrebujú. Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam.
 • Odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môžu žiaci overiť, ako zvládajú siedmackú matematiku (online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa dozvie svoje skóre a správne riešenia úloh). Interaktívny test sa otvorí po načítaní QR kódu v pracovnom zošite.

Pracovný zošit z matematiky so všestranným využitím

Pracovný zošit Siedmacké minimum je možné využiť:

Na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo sa žiaci v danom školskom roku naučili.

Na začiatku nového školského roka, aby si deti pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka.

Ako oporu počas doučovania.

Ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl.

Obsah pracovného zošita Matematika - Siedmacké minimum

 • Zlomky
 • Rozširovanie a krátenie zlomkov
 • Porovnávanie zlomkov
 • Zlomky, desatinné čísla a zmiešané čísla
 • Sčítanie a odčítanie zlomkov
 • Násobenie a delenie zlomkov
 • Percentá
 • Hodnota prislúchajúca k počtu percent
 • Počet percent
 • Základ
 • Slovné úlohy
 • Jednoduché úroky
 • Promile
 • Stúpanie a klesanie
 • Kocka a kváder
 • Povrch kocky a kvádra
 • Objem kocky a kvádra
 • Pomer
 • Priama a nepriama úmernosť
 • Mierka mapy
 • Rovnobežník
 • Konštrukcia rovnobežníka
 • Kombinatorika

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.