Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3

Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 3

Možno použiť príspevok MŠ  • - Kód produktu: 0142
  • - Dostupnosť: Skladom
5,00€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Úplnou novinkou na trhu a v ponuke nášho vydavateľstva sú pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy.

 

Tretí zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy sme pre vás pripravili pod autorským vedením RNDr. Márie Dományovej (viac o autorke a jej bohatých pedagogických

skúsenostiach si môžete prečítať na http://domanyova.azurewebsites.net/stranka2.html) pripravujeme tretí zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy. Cieľom tohto pracovného

zošita je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky.  

Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Potom nasledujú úlohy graficky spracované tak, aby mal študent

dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite.  


V treťom pracovnom zošite pre gymnáziá a stredné školy budú spracované témy:  

Stereometria II.

Vzdialenosti a odchýlky

Objemy a povrchy telies

Goniometrické funkcie

Goniometrické funkcie v pravouhlom trojuholníku

Stupňová a oblúková miera uhlov

Goniometrické funkcie reálnej premennej

Riešenie základných goniometrických rovníc

Použitie vzťahov medzi goniometrickými funkciami

Grafy zložených goniometrických funkcií

Trigonometria všeobecného trojuholníka

Použitie sínusovej a kosínusovej vety

Zhodnosť a podobnosť

Zhodné a podobné útvary

Zhodné a podobné zobrazenia

Analytická geometria

Analytické vyjadrenie priamky

Analytické vyjadrenie kružnice

Štatistika

Základné štatistické pojmy

Modus, medián, aritmetický priemer

Rozptyl a štandardná odchýlka

Bernoulliovské pokusy

Postupnosti

Aritmetická postupnosť

Geometrická postupnosť

Finančná matematika

Skontroluj sa


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.