Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2

Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2

Pracovný zošit 2 pre gymnáziá a stredné školy študentom pomáha zvládnuť požiadavky ŠVP a cieľové požiadavky maturitných skúšok. 

Pracovný zošit je súčasťou súboru 3 pracovných zošitov pre gymnáziá a SŠ.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0141
5,00€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Pracovný zošit 2 je druhým zo série troch pracovných zošitov pre stredné školy a gymnáziá.

Pracovný zošit z matematiky nielen pre budúcich maturantov

Cieľom druhého pracovného zošita je pomôcť študentom pri zvládnutí požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu a cieľových požiadaviek maturitných skúšok z matematiky. Pracovný zošit je určený pre všetkých stredoškolákov, pričom úlohy určené pre budúcich maturantov sú v ňom označené špeciálnym piktogramom.

Pracovný zošit 2 vznikol pod autorským vedením RNDr. Marty Mlynarčíkovej, učiteľky s bohatými pedagogickými skúsenosťami. 
Každá kapitola druhého pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študenti potrebujú pri následnom riešení úloh. Pokračuje úlohami, ktoré sú graficky spracované tak, aby mal študent dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite. 

Úlohy v pracovnom zošite sú rôznorodé, primerané veku a zohľadňujú rôznosť kognitívnych cieľov. Zoradené sú od tých najjednoduchších až po náročnejšie vyžadujúce vyššie kognitívne činnosti.

Obsah Pracovného zošita 2 pre gymnáziá a stredné školy

Kombinatorika

 • Slovné úlohy – vypisovanie možností, kombinatorické pravidlá
 • Faktoriál, kombinačné číslo, binomická veta
 • Výrazy a rovnice s faktoriálmi a kombinačnými číslami
 • Mix slovných úloh

Pravdepodobnosť

 • Laplaceova schéma, vlastnosti pravdepodobnosti
 • Nezávislosť javov
 • Geometrická pravdepodobnosť

Funkcie a ich vlastnosti
Lineárne a kvadratické funkcie

 • Lineárne funkcie
 • Kvadratické funkcie

Mocninové funkcie

 • Mocninové funkcie s prirodzeným exponentom
 • Mocninové funkcie so záporným celočíselným exponentom

Exponenciálne a logaritmické funkcie

 • Exponenciálne funkcie Logaritmické funkcie
 • Exponenciálne a logaritmické rovnice a nerovnice

Stereometria

 • Vzájomná poloha priamok a rovín v priestore
 • Rezy telies

Skontroluj sa

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.