Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2

Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 2

Úplnou novinkou na trhu a v ponuke nášho vydavateľstva sú pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy.  Druhý zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy sme pre
Viac info
  • Kód produktu: 0141
5,00€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Úplnou novinkou na trhu a v ponuke nášho vydavateľstva sú pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy.  


Druhý zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy sme pre vás pripravili pod autorským vedením RNDr. Marty Mlynarčíkovej (viac o autorke a jej bohatých

pedagogických skúsenostiach si môžete prečítať na http://www.mlynarcikova-gpohkk.yw.sk/) pripravujeme druhý zo série pracovných zošitov pre gymnáziá a stredné školy. Cieľom tohto

pracovného zošita je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky.  

Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Potom nasledujú úlohy graficky spracované tak, aby mal študent

dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite.  


V druhom pracovnom zošite pre gymnáziá a stredné školy budú spracované témy:  

Kombinatorika                     

Slovné úlohy – vypisovanie možností,kombinatorické pravidlá

Faktoriál, kombinačné číslo, binomická veta

Výrazy a rovnice s faktoriálmi a kombinačnými číslami

Mix slovných úloh

Pravdepodobnosť

Laplaceova schéma, vlastnosti pravdepodobnosti

Nezávislosť javov

Geometrická pravdepodobnosť

Funkcie a ich vlastnosti

Lineárne a kvadratické funkcie

Lineárne funkcie

Kvadratické funkcie

Mocninové funkcie

Mocninové funkcie s prirodzeným exponentom

Mocninové funkcie so záporným celočíselným exponentom

Exponenciálne a logaritmické funkcie

Exponenciálne funkcie Logaritmické funkcie

Exponenciálne a logaritmické rovnice a nerovnice

Stereometria

Vzájomná poloha priamok a rovín v priestore

Rezy telies

Skontroluj sa


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.