Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1

Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1

Pracovný zošit 1 pre gymnáziá a stredné školy študentom pomáha zvládnuť požiadavky ŠVP a cieľové požiadavky maturitných skúšok. 

Pracovný zošit je súčasťou súboru 3 pracovných zošitov pre gymnáziá a SŠ.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0129
5,00€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Pracovný zošit 1 je prvým zo série troch pracovných zošitov pre stredné školy a gymnáziá.

Pracovný zošit vhodný aj pre budúcich maturantov z matematiky

Cieľom pracovného zošita z matematiky je pomôcť študentom stredných škôl zvládnuť požiadavky Štátneho vzdelávacieho ústavu a cieľové požiadavky maturitných skúšok. Pracovný zošit 1 vznikol pod autorským vedením Mgr. Miroslavy Konrádovej

Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Nasledujú úlohy, ktoré sú graficky spracované tak, aby mal študent dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite. 

Pracovný zošit z matematiky je vhodný pre všetkých stredoškolákov. Úlohy určené pre maturantov z matematiky sú označené piktogramom. 

Úlohy v pracovnom zošite sú rôznorodé, primerané veku a zohľadňujú rôznosť kognitívnych cieľov. Zoradené sú od tých najjednoduchších až po náročnejšie vyžadujúce vyššie kognitívne činnosti.

Obsah Pracovného zošita 1 pre gymnáziá a stredné školy

Čísla a operácie s nimi

 • Deliteľnosť a zlomky
 • Percentá a promile
 • Niečo málo z finančnej matematiky
 • Pomer

Mocniny a odmocniny

 • Úprava výrazov
 • Vedecký zápis čísla

Číselné sústavy,
Algebrické výrazy

 • Výrazy s jednou premennou
 • Lomené výrazy
 • Polynómy

Výroková logika a dôkazy

 • Jednoduchý výrok a jeho negácia
 • Zložené výroky a ich negácia
 • Kontradikcie a tautológie
 • Obmena a obrátenie implikácie
 • Protipríklad
 • Priamy dôkaz
 • Nepriamy dôkaz
 • Dôkaz sporom

Rovnice a nerovnice

 • Lineárne rovnice a nerovnice
 • Kvadratické rovnice a nerovnice
 • Slovné úlohy

Planimetria
Množiny
Skontrolujte sa

MŠVVaŠ vydalo k tomuto pracovnému zošitu doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Typ Materiálu pracovný zošit
Char. Veľkosť A4