Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1
  • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1

Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1

Úplnou novinkou na trhu a v ponuke nášho vydavateľstva sú pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy.Pracovný zošit pod autorským vedením Mgr. Miroslavy Konrádovej je prvý zo série
Viac info
  • Kód produktu: 0129
5,00€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Úplnou novinkou na trhu a v ponuke nášho vydavateľstva sú pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy.


Pracovný zošit pod autorským vedením Mgr. Miroslavy Konrádovej je prvý zo série troch pracovných zošitov. Ich cieľom je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP

a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky.


Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Potom nasledujú úlohy graficky spracované tak, aby mal študent

dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite. Úlohy určené pre maturantov sú označené piktogramom.


V prvom pracovnom zošite pre gymnáziá a stredné školy sú spracované témy:


Čísla a operácie s nimi
Deliteľnosť a zlomky
Percentá a promile
Niečo málo z finančnej matematiky
Pomer
Mocniny a odmocniny
Úprava výrazov
Vedecký zápis čísla
Číselné sústavy,
Algebrické výrazy,
Výrazy s jednou premennou
Lomené výrazy
Polynómy
Výroková logika a dôkazy
Jednoduchý výrok a jeho negácia
Zložené výroky a ich negácia
Kontradikcie a tautológie
Obmena a obrátenie implikácie
Protipríklad
Priamy dôkaz
Nepriamy dôkaz
Dôkaz sporom
Rovnice a nerovnice
Lineárne rovnice a nerovnice
Kvadratické rovnice a nerovnice
Slovné úlohy
Planimetria
Množiny
Skontrolujte saVyberáme z recenzných posudkov:
V pracovnom zošite sú úlohy rôznej náročnosti, sú veku primerané a zohľadňujú rôznosť kognitívnych cieľov. Grafická úprava zošita je jednoduchá, nenarúša obsah a je vhodná pre daný predmet a pre danú vekovú kategóriu ...
Každá kapitola má úvodnú teoretickú časť spracovanú pomocou pojmových máp. Tento spôsob vyjadrovania vzťahov medzi pojmami sa v učebniciach vyskytuje ojedinele, preto ho považujem za prínosný...
Úlohy v pracovnom zošite sú vhodne vybrané, ich počet v jednotlivých celkoch je primeraný a dostatočne pokrýva preberané učivo. Príklady sú pestré, zoradené od najjednoduchších výpočtových úloh, cez úlohy vyžadujúce vyššie kognitívne činnosti až po kontextové a aplikačné úlohy...MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.

Char. Počet Strán 80
Char. Typ Materiálu pracovný zošit
Char. Veľkosť A4