Matematika 3, pracovný zošit 1 inovovaný /dodanie v júni/
  • Matematika 3, pracovný zošit 1 inovovaný /dodanie v júni/
  • Matematika 3, pracovný zošit 1 inovovaný /dodanie v júni/

Matematika 3, pracovný zošit 1 inovovaný /dodanie v júni/

Akciová cena platí od 1.3. do 15.4.

Neplatí akcia 15+1 !


TVVP 3. ročník

  • - Kód produktu: 0194
  • - Dostupnosť: Skladom
2,50€ 2,90€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Inovovaný pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je súčasťou série troch pracovných zošitov pre 3. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP platného od roku 2015. Doladili sme ich tak, aby koncepčne nadväzovali na prvé dva ročníky a urobili sme zmeny v poradí kapitol. Začíname násobilkou a delilkou a v druhom polroku sme pridali sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 1 000. K tretiackym pracovným zošitom pripravujeme aj Superschopnosti a 4D metodickú príručku v takom formáte, v akom ju poznáte pre 1. a 2. ročník. Ďalej sme doplnili úlohy, ktoré už teraz pripravujú žiakov na Testovanie 5.

Je súčasťou série troch pracovných zošitov, ktoré pokrývajú učivo 3. ročníka. Sú spracované podľa iŠVP platného od roku 2015.  

Učebnicové strany, ktoré sú súčasťou pracovného zošita minimalizujú počet materiálov, s ktorými žiak na hodine a doma pracuje. Zároveň umožňujú aj prácu mimo predpísaného textu pracovného zošita. Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov a používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Súčasťou textov sú RAU aktivity.

Pracovné zošity ponúkajú prepojenie na digitálny obsah dostupný na všetkých školách prostredníctvom kódov, ktoré sú priamo v pracovných zošitoch.

 

Obsah Matematika 3,  pracovný zošit 1

Opakovanie

Sčítanie a odčítanie v obore do 100

Tabuľky

Slovné úlohy

Stĺpcové grafy

Násobilka a delika

 

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.