Matematika 3, pracovný zošit 2 inovovaný /dodanie v júni/
  • Matematika 3, pracovný zošit 2 inovovaný /dodanie v júni/
  • Matematika 3, pracovný zošit 2 inovovaný /dodanie v júni/

Matematika 3, pracovný zošit 2 inovovaný /dodanie v júni/

Akciová cena platí od 1.3. do 15.4.

Neplatí akcia 15+1!


TVVP 3. ročník

  • - Kód produktu: 0196
  • - Dostupnosť: Skladom
25,00€ 2,90€

Kúpou tohto produktu získate 5 vernostných bodov
Množstvo

Inovovaný pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je súčasťou série troch pracovných zošitov pre 3. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP platného od roku 2015. Doladili sme ich tak, aby koncepčne nadväzovali na prvé dva ročníky a urobili sme zmeny v poradí kapitol. Začíname násobilkou a delilkou a v druhom polroku sme pridali sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 1 000. K tretiackym pracovným zošitom pripravujeme aj Superschopnosti a 4D metodickú príručku v takom formáte, v akom ju poznáte pre 1. a 2. ročník. Ďalej sme doplnili úlohy, ktoré už teraz pripravujú žiakov na Testovanie 5.

Učebnicové strany, ktoré sú súčasťou pracovného zošita minimalizujú počet materiálov, s ktorými žiak na hodine a doma pracuje. Zároveň umožňujú aj prácu mimo predpísaného textu pracovného zošita.  

Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov a používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Súčasťou textov sú RAU aktivity.

Pracovné zošity ponúkajú prepojenie na digitálny obsah dostupný na všetkých školách prostredníctvom kódov, ktoré sú priamo v pracovných zošitoch.  

 

Obsah Matematika 3,  pracovný zošit 2

Násobilka a delilka

Trojciferné čísla

Sčítanie a odčítanie v obore do 1 000

Štvorciferné čísla

Zaokrúhľovanie

Určovanie času

Peniaze

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.