Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod II. stupeň ZŠ 6. ročník Matematika 6, munkafüzet 1

Matematika 6, munkafüzet 1

Matematika 6, munkafüzet 1

TVVP 6. ročník

 

 

 

 

 

Za každých 15 kusov jeden sprievodca učiteľa 1 zdarma!

Kód: c_0132
 
Dostupnosť: na sklade
Kúpou tohto produktu získate 3 body.
3,33 €3,- €
Do košíka

Popis Matematika 6, munkafüzet 1

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9.

 

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité,  aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede.  V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a  je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia...

 

Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...).

 

Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

 

Výsledky úloh a didaktické inšpirácie nájdete v zošite Sprievodca učiteľa

 

Obsah 1. pracovného zošita


Počtové operácie s prirodzenými číslami
    Slovné úlohy
    Navzájom opačné operácie
    Poradie počtových výkonov a zátvorky
    Počítanie s približnými číslami
    Krížom - krážom

Deliteľnosť
    Násobok a deliteľ
    Kritériá deliteľnosti
    Prvočísla
    Krížom - krážom

Uhol
    Uhol
    Veľkosť uhla, odhad, meranie
    Veľkosť uhla, stupeň a minúta
    Operácie s uhlami
    Os uhla
    Priamy, pravý, ostrý a tupý uhol
    Uhly v trojuholníku
    Vrcholové a susedné uhly
    Krížom - krážom

Desatinné čísla
    Desatinné číslo
    Číselná os
    Porovnávanie a usporadúvanie
    Zaokrúhľovanie
    Sčítanie desatinných čísel
    Odčítanie desatinných čísel
    Sčítanie a odčítanie dessatinných čísel
    Slovné úlohy
    Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000
    Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom
    Násobenie desatinného čísla desatinným číslom

Kontakt O nás Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

FAQ