Matematika - Šiestacké minimum
 • Matematika - Šiestacké minimum
 • Matematika - Šiestacké minimum
 • Matematika - Šiestacké minimum

Matematika - Šiestacké minimum

Unikátny pracovný zošit Matematika - šiestacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by mali ovládať žiaci na konci 6. ročníka ZŠ. Plynulo a koncepčne nadväzuje na pracovný zošit - Piatacké minimum.

Obohatený je aj o interaktívne testy, didaktické videá či systém Superschopnosti od manželov Berovcov.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0247
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Unikátny a interaktívny pracovný zošit z matematiky - Šiestacké minimum je jediným svojho druhu na trhu učebníc a pracovných zošitov. Obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 6. ročníka ZŠ a plynule nadväzuje na pracovný zošit Piatacké minimum.

Pracovný zošit je obohatený o didaktické videá, systém Superschopnosti aj interaktívne testy, ktoré preveria poznatky žiakov. 

Autorkou inovatívneho pracovného zošita je skúsená pedagogička Silvia Bodláková, didaktické videá vytvorila Zuzana Berová a systém Superschopnosti pripravil autorský tím LiberaTerra. 

Čo nájdu žiaci v pracovnom zošite Šiestacké minimum?

Na 32 stranách výnimočného pracovného zošita žiaci nájdu: 

 • Základné pojmy, fakty a postupy matematiky 6. ročníka, ktoré sú graficky spracované tak, aby boli okamžite viditeľné a ľahko pochopiteľné. 
 • Základné typy úloh, ktoré by žiaci mali vedieť na konci 6. ročníka vyriešiť.
 • Odkazy na didaktické videá, ktoré žiakom sprostredkujú základy matematiky tak, akoby boli v priamej interakcii s učiteľom. Videá sú dostupné prostredníctvom QR kódov priamo v pracovnom zošite alebo na YouTube kanáli LiberaTerra (zoznam videí pre 6. ročník).
 • Systém Superschopnosti, pomocou ktorého si žiaci vedia precvičiť sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, či premenu jednotiek dĺžky riešením takého počtu príkladov, aké potrebujú. Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam.
 • Odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môžu žiaci overiť, ako zvládajú šiestackú matematiku (online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa dozvie svoje skóre a správne riešenia úloh). Interaktívny test sa otvorí po načítaní QR kódu v pracovnom zošite.

Pracovný zošit Matematika - šiestacké minimum je možné použiť:

Na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo sa žiaci v danom školskom roku naučili.

Na začiatku nového školského roka, aby si deti pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka.

Ako oporu počas doučovania.

Ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl.

Obsah pracovného zošita Matematika - šiestacké minimum

 • Deliteľnosť
 • Čítanie a zápis desatinných čísel
 • Porovnávanie desatinných čísel
 • zaokrúhľovanie desatinných čísel
 • Sčítanie a odčítanie desatinných čísel
 • Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000
 • Premena jednotiek
 • Násobenie desatinných čísel
 • Delenie desatinných čísel
 • Periodické desatinné čísla
 • Aritmetický priemer
 • Obsah
 • Uhol
 • Trojuholníky
 • Kombinatorika

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku