Matematika - Piatacké minimum
 • Matematika - Piatacké minimum
 • Matematika - Piatacké minimum
 • Matematika - Piatacké minimum
 • Matematika - Piatacké minimum
 • Matematika - Piatacké minimum

Matematika - Piatacké minimum

Unikátny pracovný zošit Matematika - piatacké minimum je jediný svojho druhu na trhu učebníc a pracovných zošitov. 

Interaktívny pracovný zošit obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by mali ovládať žiaci na konci 5. ročníka. Obohatený je aj o interaktívne testy, didaktické videá či systém Superschopnosti od manželov Berovcov.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0243
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Unikátny pracovný zošit Piatacké minimum je jediným svojho druhu na trhu učebníc a pracovných zošitov. Obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 5. ročníka ZŠ

Autorkou inovatívneho pracovného zošita je skúsená pedagogička Silvia Bodláková, videá, ktoré zošit sprevádzajú, vytvorila Zuzana Berová a systém Superschopnosti pripravil autorský tím LiberaTerra. 

Čím je pracovný zošit - Piatacké minimum výnimočný?

Na 32 stranách výnimočného pracovného zošita žiaci nájdu: 

 • Základné pojmy, fakty a postupy matematiky 5. ročníka, ktoré sú graficky spracované tak, aby boli okamžite viditeľné a ľahko pochopiteľné. 
 • Základné typy úloh, ktoré by žiaci mali vedieť na konci 5. ročníka vyriešiť.
 • Odkazy na didaktické videá, ktoré žiakom sprostredkujú základy matematiky tak, akoby boli v priamej interakcii s učiteľom. Videá sú dostupné prostredníctvom QR kódov priamo v pracovnom zošite alebo na YouTube kanáli LiberaTerra (zoznam videí pre 5. ročník).
 • Systém Superschopnosti, pomocou ktorého si žiaci vedia precvičiť sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, či premenu jednotiek dĺžky riešením takého počtu príkladov, aké potrebujú. Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam.
 • Odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môžu žiaci overiť, ako zvládajú piatackú matematiku (online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa dozvie svoje skóre a správne riešenia úloh). Interaktívny test sa otvorí po načítaní QR kódu v pracovnom zošite, prípadne ho vedia žiaci nájsť aj na nasledovnom linku.

Pracovný zošit Matematika - piatacké minimum je možné použiť:

Na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo sa žiaci v danom školskom roku naučili.

Na začiatku nového školského roka, aby si deti pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka.

Ako oporu počas doučovania.

Ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl.

Obsah pracovného zošita Matematika - piatacké minimum

 • Čítanie a písanie prirodzených čísel
 • Rozklad čísla v desiatkovej sústave
 • Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel
 • Zaokrúhľovanie prirodzených čísel
 • Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel
 • Násobenie prirodzených čísel
 • Delenie prirodzených čísel
 • Rímske číslice a čísla
 • Rysovanie
 • Trojuholník
 • Štvorec a obdĺžnik
 • Rysovanie kolmíc
 • Rysovanie rovnobežiek
 • Násobenie prirodzených čísel
 • Delenie prirodzených čísel
 • Rímske číslice a čísla
 • Rysovanie
 • Trojuholník
 • Štvorec a obdĺžnik
 • Rysovanie kolmíc
 • Rysovanie rovnobežiek
 • Premena jednotiek dĺžky
 • Obvod
 • Obsah
 • Stredová a osová súmernosť
 • Kocka a iné telesá
 • Úlohy s peniazmi

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.