Naše učebnice

Písaniu a vydávaniu učebníc a pracovných zošitov z matematiky sa venujeme už 20 rokov. Za toto obdobie sa nám podarilo vybudovať vlastnú autorskú koncepciu a veľa iných "vychytávok", ktoré skvalitňujú i zatraktívňujú proces výučby matematiky. Prečítajte si viac o tom, čo sa okrem počtov skrýva v našich učebniciach.

Riadené Aktívne Učenie

Všetky učebnice a pracovné zošity vydavateľstva Libera Terra vychádzajú z našej autorskej koncepcie Riadeného Aktívneho Učenia (R∙A∙U). Táto nová filozofia učenia mení postavenie učiteľa a žiakov v triede

 

Riadené Aktívne Učenie (R∙A∙U) je spôsob učenia (sa), pri ktorom je hlavný dôraz kladený na komunikáciu, spoluprácu a aktivitu žiakov v triede, pričom učiteľ je inšpirátorom, moderátorom a organizátorom diania v triede. Cieľom  R∙A∙U je rozvíjať individuálne schopnosti a záujmy každého žiaka v triede, motivovať ho k aktívnej práci v škole aj mimo nej so zameraním na sociálne zručnosti ako je práca v tíme, komunikácia, argumentácia.  R∙A∙U ponúka každému učiteľovi jasné východiská, zásady, metódy a formy práce vďaka ktorým sa vyučovanie stane pre učiteľa inšpirujúcou a pre žiakov motivujúcou činnosťou, čím sa zlepší vzťah k predmetu, žiak získa viac vedomostí a zručností. Spoznajte zásady R∙A∙U.

4D metodika

Našimi učebnicami Vás sprevádza špeciálna 4D metodika. Každá digitálna verzia našej metodiky má štyri spôsoby zobrazenia. Interaktívna práca s učebnicami na hodinách i počas Vašej prípravy je tak oveľa efektívnejšia a jednoduchšia. Ako to funguje? Pozrite si náš videonávod.

Superschopnosti

Na prvom stupni základnej školy máme dva hlavné ciele: Naučiť deti počítať a Naučiť deti premýšľať. Pre prvostupniarov sme pripravili motivačný systém superschopností. Zisk superschopností môžu vďaka našej aplikácii trénovať deti aj doma s rodičmi. Pre tých, ktorí nemajú prístup k počítaču sme pripravili aj verziu na vytlačenie. Ak chcete vedieť viac o superschopnostiach, bližšie informácie nájdete tu alebo si pozrite našu videoprezentáciu.