Superschopnosť


Aplikácia Superschopnosť - generovanie príkladov

Tu si môžete vygenerovať tabuľky s príkladmi. Po každom potvrdení Generuj&Tlač Vám aplikácia vygeneruje PDF, na ktorom sú 4 tabuľky po 16 príkladov. Tabuľky sú rovnako obtiažne, príklady v nich sa generujú automaticky, takže nikdy nie sú rovnaké. Generuj&Tlač môžete stlačiť toľkokrát, koľko potrebujete.

Nálepky Superschopnosť - obrázky na nálepky
Tu si môžete stiahnuť PDF, na ktorom máte pripravené obrázky nálepiek tak, aby sa dali vytlačiť na samolepiace print etikety.
Nálepky Superschopnosť - print etikety
Pod nadpisom sa ukrýva link, ktorý Vás presmeruje na nákup samolepiacich print etikiet.