Superschopnosti

Prekvapte deti na konci školského roka certifikátom od supermačky Mňaukačky pre každého, kto získa v priebehu školského roka nálepky všetkých Superschopností.

Certifikát pre Superpočtárku

Certifikát pre Superpočtára


Systém Superschopností sme pre vás a vaše deti pripravili tak, aby ste mohli zlepšovať počtárske zručnosti vašich detí a súčasne, v duchu Riadeného Aktívneho učenia, rozvíjať u detí ich samostatnosť a zodpovednosť za výsledky svojho učenia sa.


O filozofii Superschopností

Naučiť deti matematiku na I. stupni ZŠ znamená naučiť ich najmä dve základné zručnosti:
1. naučiť ich počítať
2. naučiť ich rozmýšľať
Superschopnosti vám umožnia pohodlne a bez väčšej námahy zvládať prvú z nich. Vedieť počítať je zručnosť a ako každá iná zručnosť, aj táto sa dá natrénovať. Ak použijeme športovú terminológiu. Telocvičňou bude pracovný stôl a športovým náradím pero, papier a trpezlivosť. Každý z nás sa naučil počítať. Iba to každému z nás trvalo rôzne dlho. A tak je to aj s deťmi, ktoré máte v triede alebo doma. Každé z nich sa naučí počítať. Ale každé z nich na to potrebuje rôzne dlhý čas. Náš systém však neumožňuje úplnú individualizáciu prístupu k deťom. Preto sme vymysleli Superschopnosti. Učivo každého ročníka sme rozdelili na niekoľko počtárskych superschopností, ktoré deti získavajú počas školského roka. Za zvládnutie superschopnosti dieťa dostane nálepku supermačky, ktorú si nalepí do pracovného zošita.


Získanie nálepky Superschopnosti

V škole je zvykom, že sa istý čas venujete vysvetleniu a precvičeniu niektorej počtárskej zručnosti. Potom napíšete s deťmi písomku a dáte im známku. To je postup vyhovujúci deťom, ktoré počítať vedia a dostali jednotku. Ale čo deti, ktoré dostali horšiu známku? O tých viete, že ešte nemajú túto zručnosť zvládnutú. Ale nemôžete ostať pri tomto konštatovaní. Po prvé preto, že pre svoju ďalšiu matematickú úspešnosť ju potrebujú zvládnuť. A po druhé preto, že keby ste im dali čas, tak možno o týždeň napíšu tú písomku na jednotku tiež.
Ako vám s touto situáciou pomôžu superschopnosti? Vysvetlíte, precvičíte a potom urobíte overovací test na získanie superschopnosti. Áno, je to vlastne rovnaká písomka ako predtým, ale radšej to nevolajme písomka. A hlavne - neznámkujeme výsledky! Ten, kto vypočíta daný počet príkladov správne, dostane nálepku supermačky. Ten, kto ich nevyčíta všetky, dostane možnosť ešte trénovať. Jednoducho potrebuje viac času. Po jeho uplynutí opäť urobíte overovací test. Vypočíta teraz daný počet príkladov správne? Dostane nálepku. Nevypočíta? Dostane čas a príklady na trénovanie.


Kde vziať toľko príkladov?!

Aj na toto sme mysleli :) 
Sú dve možnosti:
1. Ak majú deti doma počítač/tablet/mobil a prístup na internet, poproste ich rodičov, aby ich zaregistrovali v našej aplikácii Superschopnosti. Tam si v každom ročníku vyberú superschopnosť, ktorú chcú trénovať. Aplikácia im bude generovať toľko príkladov, koľko len potrebujú a súčasne im vyhodnotí úspešnosť. Rodičia sa môžu pozrieť v grafoch, ako sa darí ich dieťaťu v tréningu.
2. Mysleli sme aj na deti, ktoré nemajú prístup na internet. Tým môžete vygenerovať a vytlačiť dostatočné množstvo príkladov v našom Generátore príkladov. Tam si vyberiete ročník a superschopnosť, ktorú potrebujete. Potom už stačí stlačiť tlačidlo Generuj&Vytlač. Opravu si v tomto prípade robia deti samé. Dokážu to. Verte nám!

Generátor príkladov 

vám umožňuje vygenerovať a vytlačiť toľko príkladov každej superschopnosti, koľko potrebujete.

Aplikácia Superschopnosti 

umožní deťom trénovať na počítači/tablete/mobile. Pošlite link https://www.liberaterra.sk/superschopnosti rodičom, aby svoje deti zaregistrovali. Prístup do aplikácie je zdarma.

Doplnkové materiály a odkazy

Nálepky si vyrobíte tak, že PDF s obrázkami supermačky si stiahnete z tejto stránky a vytlačíte ich na print etikety, ktoré si môžete objednať napríklad v ŠEVT-e.
PDF s obrázkami supermačky
Nákup print etikiet v ŠEVT-e
PDF na otestovanie Superschopnosti čas
Certifikát pre Superpočtárov
Certifikát pre Superpočtárky

V ŠEVT-e si môžete objednať samolepiace print etikety aj s tlačou: objednávka tlače obrázkov na samolepiace etikety.