Matematika - Šiestacké minimum
  • Matematika - Šiestacké minimum
  • Matematika - Šiestacké minimum

Matematika - Šiestacké minimum

Možno použiť príspevok MŠInteraktívny pracovný zošit z matematiky.

To najdôležitejšie, čo potrebuje dieťa vedieť zo šiestackej matematiky.

K pracovnému zošitu získate zdarma prístup k didaktickým videám, Superschopnostiam a online testu.

Ak nejde skenovanie QR kódov v zošite, všetky odkazy nájdete tu, v Popise zošita.

 

veľkosť A4, 32 strán

  • - Kód produktu: 0247
  • - Dostupnosť: na sklade
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

 

Pracovný zošit Šiestacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 6. ročníka. Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka s mnohoročnou praxou Silvia Bodláková, autorkou videí Zuzana Berová, Superschopnosti a test pripravil autorský tím LiberaTerra spolu s autorkou pracovného zošita.

 

Jedinečný pracovný zošit, jediný svojho druhu na trhu pracovných zošitov, ktorý v sebe spája výhody práce na papieri a práce v online prostredí.

 

Na 32 stranách zošita dieťa nájde:

-    základné pojmy, fakty a postupy matematiky 6. ročníka graficky sú spracované tak, aby boli ľahko pochopiteľné a jasne rozoznateľné. Tým pádom sa dieťa rýchlo a jednoducho orientuje a dôležité veci nájde takpovediac na prvý pohľad.

-    odkazy na didaktické videá, ktoré mu základné matematické poznatky sprostredkujú tak, ako keby bolo v priamej interakcii s učiteľom,

-    prepojenie na systém Superschopností, pomocou ktorých si vie dokonale precvičiť počtové operácie 6. ročníka riešením takého počtu príkladov, aké potrebuje. Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam.

-    základné typy úloh, ktoré by malo vedieť na konci 6. ročníka riešiť,

-    odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môže overiť, ako zvláda šiestackú matematiku. Online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa okrem svojho skóre a správneho riešenia úloh dozvie aj to, kde nájde informácie potrebné na vyriešenie úloh, na ktoré v teste neodpovedalo správne.

 

Prístup ku všetkým online materiálom (didaktické vidá, Superschopnosti, test) je priamo z pracovného zošita formou QR kódov, načítaním ktorých sa dostane priamo k nim. Alebo vie linky a odkazy nájsť na webe LiberaTerra a na Youtube kanáli LiberaTerra.

 

Pracovný zošit môžete použiť:

-    na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo ste sa naučili,

-    na začiatku školského roka, aby ste si pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka,

-    ako dobrú oporu počas doučovania,

-    ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl.

 

Obsah pracovného zošita

Deliteľnosť

Čítanie a zápis desatinných čísel

Porovnávanie desatinných čísel

zaokrúhľovanie desatinných čísel

Sčítanie a odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000

Premena jednotiek

Násobenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel

Periodické desatinné čísla

Aritmetický priemer

Obsah

Uhol

Trojuholníky

Kombinatorika

 

Superschopnosti

Najväčší spoločný deliteľ

Najmenší spoločný násobok

Rozklad na súčin prvočísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel na jednotky, desatiny a stotiny

Písomné sčítanie desatinných čísel

Písomné odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000

Písomné násobenie desatinných čísel

Písomné delenie desatinných čísel

Premena jednotiek dĺžky

Premena jednotiek hmotnosti

Premena jednotiek objemu

Premena jednotiek obsahu

Premena jednotiek stupeň, minúta, sekunda

 

Superschopnosti ako online aplikácia a ako Generátor úloh.

 

Didaktické videá pre 6. ročník

Najväčší spoločný deliteľ

Kritériá deliteľnosti

Rozklad na súčin prvočísel

Eratostenovo sito a prvočísla

Najmenší spoločný násobok

Desatinné čísla

Porovnávanie a usporadúvanie desatinných čísel

Zaokrúhľovanie desatinných čísel

Písomné sčítanie desatinných čísel

Písomné odčítanie desatinných čísel

Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1 000

Desatinné čísla, poradie operácií a zátvorky

Premena jednotiek dĺžky

Premena jednotiek hmotnosti

Premena jednotiek objemu

Písomné násobenie desatinných čísel

Delenie desatinných čísel I

Delenie desatinných čísel II

Aritmetický priemer

Jednotky obsahu

Premena jednotiek obsahu

Obsah štvorca a obdĺžnika

Obsah trojuholníka

Uhol

Meranie veľkosti uhla

Os uhla, os úsečky

Vrcholové a susedné uhly

Počítanie s uhlami

Stupne, minúty, sekundy

Trojuholník a jeho vlastnosti

Výška trojuholníka

Konštrukcia trojuholníka

 

Všetky videá sa nachádzajú na Youtube kanáli LiberaTerra v zozname ZŠ 6. ročník.

 

Interaktívny test si môže dieťa načítať cez QR kód, alebo na tomto linku. Test si môže urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami. Na konci uvidí svoje skóre, správne odpovede a v prípade, že jeho riešenie nebolo správne, aj radu, na ktorej strane pracovného zošita nájde informácie a úlohy, ktoré mu nabudúce pomôžu vyriešiť úlohu správne.


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.