Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Úvod I. stupeň ZŠ 4. ročník Matematika 4, súbor

Matematika 4, súbor

Matematika 4, súbor

Ukážka     TVVP 4. ročník

 
Za každých 15 kusov súborov jeden súbor zdarma!

Kód: 0105
 
Dostupnosť: na sklade
Kúpou tohto produktu získate 7 bodov.
8,22 €7,40 €
Do košíka

Popis Matematika 4, súbor

Tri pracovné zošity autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero tvoria sériu pre 4. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP platného od roku 2015. Zošity sú v novej grafickej a ilustračnej úprave, ktorá svojou sviežou farebnosťou a ilustráciami osloví deti. Ich jednoduchá a prehľadná štruktúra súčasne udrží pozornosť pri riešení úloh.

 

Upozorňujeme, že tieto pracovné zošity sú v zhode s inovovaným ŠVP, t.j. predpokladajú, že žiaci prebrali násobilku v 3. ročníku! 

 

Za každých 15 kusov súborov jeden súbor zdarma!


Sériu môžete doplniť aj našou novinkou - pracovným zošitom Testovanie 5.

 

Učebnicové strany, ktoré sú súčasťou pracovného zošita minimalizujú počet materiálov, s ktorými žiak na hodine a doma pracuje. Zároveň umožňujú aj prácu mimo predpísaného textu pracovného zošita.

 

Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

 

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Súčasťou textov sú projekty, jedna z najdôležitejších metód práce R.A.U.

 

Pracovné zošity ponúkajú prepojenie na digitálny obsah dostupný na všetkých školách prostredníctvom kódov, ktoré sú priamo v pracovných zošitoch.

 

Obsah 4. ročníka


Opakujeme násobenie a delenie
Opakujeme sčítanie a odčítanie
Poradie počtových operácií
Zátvorky
Viem popísať svet číslami
Opakujeme písanie a čítanie čísel
Opakujeme číselnú os
Opakujeme porovnávanie a usporadúvanie čísel
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Cestujeme
Čas
Sčítanie a odčítanie spamäti
O peniazoch
Sčítanie a odčítanie spamäti
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Cez hory, cez doly
Pravda - nepravda
Písomné sčítanie
Projekt: Ako sčítať viacero sčítancov
Písomné odčítanie
Projekt: Tanec čísel
Tabuľky
Počítame na kalkulačke
O perníkovej chalúpke
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Farby a tvary
Sčítanie a dočítanie
Sčítanie a odčítanie trošku inak
Sčítanie a odčítanie
Slovné úlohy
Trieď odpad - chráň životné prostredie
Cestujeme po Slovensku
Odhady a približné výpočty
Projekt: Poradie
Poradie sčítancov
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Zdravá strava
Sporenie

Opakujeme násobenie a delenie
Spoločné násobky
Poradie činiteľov
Počtové operácie a zátvorky
Koľkokrát
Priemer
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Koľko je súčinov?
Delenie so zvyškom
Zlomky
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Triedenie podľa dvoch vlastností
Násobenie a delenie 10, 100, 1 000
Jednotky dĺžky, hmotnosti a času
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Kreslenie pomáha počítať
Počítame o čítaní
Zdravá matematika
Delíme kocky
Delíme peniaze
Ako si splniť sen?
Finančný plán
Hľadanie systému
Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!
Projekt: Bodky
Krížom - krážom školským rokom
Projekt: Šifrovanie

 

Opakovanie

Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek

Násobok dĺžky úsečky

Trojuholník a štvoruholník

Projekt: Trojuholník a štvoruholník

Štvorec a obdĺžnik

Obvod

Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika

Projekt: Obvod geometrických útvarov

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Kružnica a kruh

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Rysovanie trojuholníka

Rysovanie kolmíc

Rysovanie štvorca a obdĺžnika

Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Krížom - krážom geometriou

Projekt: Plán môjho domu


Súbory na stiahnutie

Názov Popis Odkaz Veľkosť Pridané
Odporúčacia doložka M4 PZ1 MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku. 11519033-od_m4_pz1.pdf 532.35 KB 11.04.2017
Odporúčacia doložka M4 PZ2 MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku. 11519033-od_m4_pz2.pdf 535.22 KB 11.04.2017
Odporúčacia doložka M4 G MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku. 11519033-od_m4_g.pdf 532.3 KB 11.04.2017
Kontakt O nás Obchodné podmienky Ochrana osobných údajov FAQ

Kontakt

O nás

Obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

FAQ