Vzdelávacie videá II. stupeň


5. ročník

Písomné násobenie jednociferným číslom (ZB), Písomné násobenie viacciferným číslom (ZB), Delenie jednociferným deliteľom (ZB), Algoritmus delenia jednociferným deliteľom (AR), Algoritmus delenia level 3 (AR) a ďalšie videá Ľubomíry Zichovej, Marty Izsof, Silvie Bodlákovej a ďalších. Linky nájdete dole.

6. ročník

Deliteľnosť a prvočísla (Elea) a ďalšie videá Ľubomíry Zichovej, Marty Izsof, Silvie Bodlákovej a ďalších. Linky nájdete dole.

7. ročník

Zložená trojčlenka (ĽZ) a ďalšie videá Ľubomíry Zichovej, Marty Izsof, Silvie Bodlákovej a ďalších. Linky nájdete dole.

8. ročník

Obsah pravouhlého trojuholníka (ĽZ), Obsah trojuholníka (ĽZ), Trojuholník - chýbajúce dĺžky (ĽZ), Obsah rovnobežníka a trojuholníka (ĽZ), Obsah rovnobežníka, trojuholníka a lichobežníka (ĽZ) a ďalšie videá Ľubomíry Zichovej, Marty Izsof, Silvie Bodlákovej a ďalších. Linky nájdete dole.

9. ročník

Priesečníky grafu lineárnej funkcie s osami (ĽZ), Rovnica lineárnej funkcie (ĽZ), Konštantná funkcia (ĽZ), Vlastnosti lineárnej funkcie (ĽZ), Bod ležiaci na grafe lineárnej funkcie (ĽZ) a ďalšie videá Ľubomíry Zichovej, Marty Izsof, Silvie Bodlákovej a ďalších. Linky nájdete dole.


Gymnáziá a stredné školy

Pytagorova a Euklidove vety (DK)

Prístup ku všetkým svojim videám nám dali:
Jana Pallová a Peter Pallo Nájdete tu aj video o tom, ako organizovať webinár pre triedu.
Valdemar Švábenský, Elea Videá najmä pre II. stupeň ZŠ a strednú školu.
Juraj Pecháč Nájdete tu videá o programovaní, matematike, šachu, návody na používanie edupage, smartbooks.
Marta Izsof Nájdete tu vysvetľujúce videá pre II. stupeň základnej školy.
Tomáš Mikulovský Videá pre gymnáziá a stredné školy.
Silvia Bodláková
Ľubomíra Zichová
U nás doma Tu nájdete námety na zaujímavé a praktické činnosti. 
Všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa aj na vaše videá. Čím viac ich tu budeme mať, tým viac detí má šancu pochopiť čo počítajú a skamarátiť sa s matematikou. Nedajte sa odradiť tým, že video na danú tému tu už je. Budeme radi, ak ich bude viac - každý z nás má iný spôsob vysvetľovania a zväčšujeme tým šancu, že si každé dieťa nájde toho „svojho” učiteľa.
Vysvetlivky: ZB - Zuzana Berová, AR - Andrea Repáková, ĽZ - Ľubomíra Zichová, DK - Dana Kozáková