Vzdelávacie videá II. stupeň

Vzdelávacie videá pre piatakov

5. ročník 

a ďalšie videá Ľubomíry Zichovej, Marty Izsof, Silvie Bodlákovej, Jozefa Zvolenského, MaTYkára. Kliknite a vyberte si priamo na ich Youtube kanáli.

Vzdelávacie videá pre šiestakov

6. ročník 

a ďalšie videá Ľubomíry ZichovejMarty IzsofSilvie BodlákovejJozefa ZvolenskéhoMaTYkára. Kliknite a vyberte si priamo na ich Youtube kanáli.

Vzdelávacie videá pre siedmakov

7. ročník 

Zložená trojčlenka (ĽZ) 

a ďalšie videá Ľubomíry ZichovejMarty IzsofSilvie BodlákovejJozefa ZvolenskéhoMaTYkára. Kliknite a vyberte si priamo na ich Youtube kanáli.

Vzdelávacie videá pre ôsmakov

8. ročník

Obsah pravouhlého trojuholníka (ĽZ), Obsah trojuholníka (ĽZ), Trojuholník - chýbajúce dĺžky (ĽZ), Obsah rovnobežníka a trojuholníka (ĽZ), Obsah rovnobežníka, trojuholníka a lichobežníka (ĽZ) 

a ďalšie videá Ľubomíry ZichovejMarty IzsofSilvie BodlákovejJozefa ZvolenskéhoMaTYkára. Kliknite a vyberte si priamo na ich Youtube kanáli.

Vzdelávacie videá pre deviatakov

9. ročník

Priesečníky grafu lineárnej funkcie s osami (ĽZ), Rovnica lineárnej funkcie (ĽZ), Konštantná funkcia (ĽZ), Vlastnosti lineárnej funkcie (ĽZ), Bod ležiaci na grafe lineárnej funkcie (ĽZ) 

a ďalšie videá Ľubomíry ZichovejMarty IzsofSilvie BodlákovejJozefa ZvolenskéhoMaTYkára. Kliknite a vyberte si priamo na ich Youtube kanáli.

Gymnáziá a stredné školy

Pytagorova a Euklidove vety (DK)

Prístup ku všetkým svojim videám nám dali:

Jana Pallová a Peter Pallo Nájdete tu aj video o tom, ako organizovať webinár pre triedu.

Valdemar Švábenský, Elea Videá najmä pre II. stupeň ZŠ a strednú školu.

Juraj Pecháč Nájdete tu videá o programovaní, matematike, šachu, návody na používanie edupage, smartbooks.

Marta Izsof Nájdete tu vysvetľujúce videá pre II. stupeň základnej školy.

Tomáš Mikulovský Videá pre gymnáziá a stredné školy.

Silvia Bodláková

Ľubomíra Zichová

Jozef Zvolenský

MaTYkár

U nás doma Tu nájdete námety na zaujímavé a praktické činnosti. 

Všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa aj na vaše videá. Čím viac ich tu budeme mať, tým viac detí má šancu pochopiť čo počítajú a skamarátiť sa s matematikou. Nedajte sa odradiť tým, že video na danú tému tu už je. Budeme radi, ak ich bude viac - každý z nás má iný spôsob vysvetľovania a zväčšujeme tým šancu, že si každé dieťa nájde toho „svojho” učiteľa.

Vysvetlivky: ZB - Zuzana Berová, AR - Andrea Repáková, ĽZ - Ľubomíra Zichová, DK - Dana Kozáková