Vzdelávacie videá I. stupeň

2. ročník

Algoritmus písomného sčítania bez prechodu (ĽD), Algoritmus písomného sčítania s prechodom (ĽD), Algoritmus písomného odčítania bez prechodu (ĽD), Algoritmus písomného odčítania s prechodom (ĽD), Algoritmus písomného sčítania a odčítania - opakovanie (ĽD)

3. ročník

Násobilka v obore do 6 - hra (ĽD), Násobilka siedmimi (ĽD), Delilka ôsmimi (ĽD), Násobilka deviatimi (ĽD), Počítanie so zátvorkami (ĽD), Telesá z kociek a ich plány 1 (ĽD), Telesá z kociek a ich plány 2 (ĽD), Vzdelávacie videá pre tretiakov (LiberaTerra)

4. ročník

Sčítanie vedľa seba bez prechodu (JP a PP), Sčítanie vedľa seba s prechodom (JP a PP), Odčítanie vedľa seba bez prechodu (JP a PP), Odčítanie vedľa seba s prechodom (JP a PP), 

 

Prístup ku všetkým svojim videám nám dali:

Jana Pallová a Peter Pallo Nájdete tu aj video o tom, ako organizovať webinár pre triedu.

Valdemar Švábenský

Juraj Pecháč Nájdete tu videá o programovaní, matematike, šachu, návody na používanie edupage, smartbooks.

Marta Izsof Nájdete tu vysvetľujúce videá pre II. stupeň základnej školy.

Tomáš Mikulovský

Silvia Bodláková

U nás doma Tu nájdete námety na zaujímavé a praktické činnosti. 

Všetkým veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa aj na vaše videá. Čím viac ich tu budeme mať, tým viac detí má šancu pochopiť čo počítajú a skamarátiť sa s matematikou. Nedajte sa odradiť tým, že video na danú tému tu už je. Budeme radi, ak ich bude viac - každý z nás má iný spôsob vysvetľovania a zväčšujeme tým šancu, že si každé dieťa nájde toho „svojho” učiteľa.

 

Vysvetlivky: ĽD - Ľubica Demčáková, ZB - Zuzana Berová, JP a PP - Jana Pallová a Peter Pallo