Výsledky úlohPočas obdobia, kedy nie sú deti v škole, sprístupňujeme všetky učebnice online zadarmo.