Výsledky úloh


Tu pre vás postupne zverejňujeme výsledky úloh z učebníc pre II. stupeň ZŠ v PDF verzii.

Tu si môžete výsledky úloh z učebníc stiahnuť:

5. ročník výsledky učebnice

6. ročník výsledky učebnice

7. ročník výsledky učebnice

8. ročník výsledky učebnice

9. ročník výsledky učebnice

Nový formát spracovania výsledkov vám umožňuje rýchlejšie online prehľadávanie PDF súboru prostredníctvom nadpisov kapitol a podkapitol.