TVVP

 

Návrh tematického výchovnovzdelávacieho plánu podľa inovovaného ŠVP.

Návrh TVVP pre 1. ročník sme pre vás vypracovali pre 4-hodinovú aj 5-hodinovú dotáciu. Návrh TVVP pre nás spracovala Mgr. Ivana Honzová.

1. ročník ZŠ, 4-hodinová dotácia        1. ročník ZŠ, 5-hodinová dotácia


Návrh TVVP pre 2.ročník sme pre vás vypracovali pre 4-hodinovú aj 5-hodinovú dotáciu. Návrh TVVP pre nás spracovala PaedDr. Ľubica Demčáková.

2. ročník ZŠ, 4-hodinová dotácia        2. ročník ZŠ, 5-hodinová dotácia


Návrh TVVP pre 3. a 4. ročník sme pre vás vypracovali pre 4-hodinovú aj 5-hodinovú dotáciu. Návrhy TVVP pre nás spracovala Mgr. Alena Naďová.

Návrh TVVP si môžete stiahnuť priamo do elektronickej triednej knihy.
  
3. ročník ZŠ, 4-hodinová dotácia       3. ročník ZŠ, 5-hodinová dotácia
4. ročník ZŠ, 4-hodinová dotácia       4. ročník ZŠ, 5-hodinová dotácia      
 
Návrh TVVP pre 5. až 9. ročník sme pre vás vypracovali pre 4-hodinovú aj 5-hodinovú dotáciu. V 9. ročníku je súčasťou TVVP aj príprava na Testovanie 9 a návrh je spracovaný aj pre 6-hodinovú dotáciu.
 
Návrh TVVP si môžete stiahnuť priamo do elektronickej triednej knihy.
 
5. ročník ZŠ, 4-hodinová dotácia                               5. ročník ZŠ, 5-hodinová dotácia

6. ročník ZŠ a 1. ročník OG, 4-hodinová dotácia       6. ročník ZŠ a 1. ročník OG, 5-hodinová dotácia

7. ročník ZŠ a 2. ročník OG, 4-hodinová dotácia       7. ročník ZŠ a 2. ročník OG, 5-hodinová dotácia
8. ročník ZŠ a 3. ročník OG, 4-hodinová dotácia       8. ročník ZŠ a 3. ročník OG, 5-hodinová dotácia
9. ročník ZŠ a 4. ročník OG, 4-hodinová dotácia       9. ročník ZŠ a 4. ročník OG, 5-hodinová dotácia 

9. ročník ZŠ a 4. ročník OG, 5-hodinová dotácia s T9     9. ročník ZŠ a 4. ročník OG, 6-hodinová dotácia s T9