Semináre


Workshop Aktívna matematika


         


Workshop je určený pre učiteľov materských škôl, učiteľov I. stupňa ZŠ, školských asistentov a školských pedagógov.


Na workshope

 

- sa zoznámite s novou učebnou pomôckou,

- sa dozviete, čo je dôležité pri učení (sa) matematiky,

- si vyskúšate aktivity zamerané na rozvoj matematického myslenia detí,

- sa stretnete s kolegami a kolegyňami z iných škôl,

- sa navzájom inšpirujete svojimi nápadmi.
Účasť na workshope hradí vydavateľstvo LiberaTerra. Cestovné, stravné, prípadne ďalšie výdavky spojené s účasťou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník. 


Vyplnením formulára a jeho odoslaním považujeme prihlásenie za záväzné. 

V prípade nenaplnenia kapacity, t. j. aspoň 16 prihlásených bude seminár zrušený. O prípadnom zrušení Vás budeme informovať mailom najneskôr deň pred konaním seminára.


Informácie o učebnej pomôcke: https://www.liberaterra.sk/ucebne-pomocky/aktivna-matematika.

Ďalšie informácie o workshope: liberaterra@liberaterra.sk.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LiberaTour 2019 je za nami. Boli sme v ôsmich mestách, stretli sme viac ako 250 učiteľov. S mnohými z vás sa poznáme už roky, s niektorými sme sa stretli po prvý krát. Teší nás to. Veľmi pekne ďakujeme za spätnú väzbu, ktorú ste nám po seminároch dali. Návrhy a pripomienky sme si zapísali a budeme o nich premýšľať a diskutovať. Vaše pochvaly sú pre nás veľkým povzbudením. Tu je niekoľko z nich:


Ďakujem! Vždy ma niečim prekvapíte a obohatíte! Dnešok nebol výnimkou. Už sa teším na ďalší seminár s Vami.


Priznám sa, že som minulý rok učila kombinatoriku podľa Vašej učebnice a nie celkom som zvládla metodiku. Teraz lepšie rozumiem jej štruktúre a významu jednotlivých cvičení. Tento rok opäť pripravujem kvartánov na monitor, preto ma zaujala i druhá téma. Plánovanie povinností bolo super:) a po ceste domov som si zašla do knižnice po odporučenú knihu Mit vše hotovo. Veľmi pekne ďakujem za školenie, bolo pre mňa obohacujúce. Prajem Vám veľa tvorivých síl, robíte to dobre:) 


Veľké ďakujem! Oceňujem, že tvoríte pre učiteľov kvalitné materiály, ktoré m uľahčujú prácu.


Po dlhom čase som absolvovala veľmi dobrý seminár. Ďakujem :-)


Ďakujem za tento seminár. Vaše pracovné zošity a učebnice používam už tretí rok a som veľmi spokojná. Veľmi dobre sa Vás oboch počúva, je na Vás vidieť, že Vás veľmi baví to, čo robíte a Vaše nadšenie je nákazlivé.

 

Ďakujem za seminár, vždy si odnesiem nápady, ktoré využívam na hodinách. Teším sa na ďalšie semináre, možno aj nejaké workshopy. Všetko dobré vo Vašej práci Vám prajem!

 

Ďakujem za milé a príjemne využité popoludnie. Seminár bol super, ako vždy. Teším sa na ďalšie stretnutie.

 

Ďakujem za Vašu ochotu pomáhať nám učiteľom. Vás prístup ku vzdelávaniu je veľmi inšpiratívny.

 

Na seminári vládla priateľská a rodinná atmosféra. Získala som nové pohľady, rady a nápady.

 

Pokračujte aj naďalej v inšpirujúcich stretnutiach, pomáha nám to v každodennej práci v triede so žiakmi :)

 

:) krásny, zrozumiteľný a kultivovaný prejav :)

 

Boli ste skvelí! Seminár bol zaujímavý, poučný, ale hlavne obohacujúci.

 

Ďakujem za stretnutie vo veľmi peknom prostredí, super organizácia školenia na vysokej úrovni :)

 

Vaše semináre ma  motivujú stále sa zlepšovať. Som vďačná za Vaše zapálenie.

 

Pekne pripravený seminár, na ktorom som získala informácie o druháckej matematike, novej učebného pomôcke a kombinatorike na 1. a 2. stupni. Tiež chválim výber miesta konania v Kulturparku a výborne občerstvenie. Ďakujem.

 

Veľmi pekne ďakujeme za inšpirácie ako učiť kombinatoriku na ZŠ, takisto za precízne spracovanie PZ pre 9.ročník, tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 

Ďakujem za odbornosť podanú jednoduchým, múdrym, vtipným a stručným spôsobom.

 

Ďakujem VÁM p. Zuzana a Peter za seminár, ktorý na mňa veľmi zapôsobil aj po odbornej stránke (zo všetkých troch tém som si odniesla nejaký poznatok, nápad, ktorý určite využijem v praxi). Seminár bol pútavý, stručný, vtipný bez zbytočných prestojov. Takže som rada, že som vás touto formou poznala.

 

Ďakujem za dôkaz, že sú medzi nami super učitelia zo zmyslom pre humor a ľudského prístupu k žiakom, kolegom.

 

Vaše vzdelávacie materiály sú nápadité a premyslené. Prednášky dynamické a inšpirujúce. Ďakujem.

 

Teším na spoločné stretnutia, vždy mi tieto semináre veľmi pomôžu pri mojej práci :-).

Stretnem sa aj s ostatnými kolegyňami, s ktorými sa poznáme z iných Vašich seminárov a konferencií.

 

Ďakujem za moderné učebnice, najmä za interaktívne prepojenie.

 

Program je podľa môjho názoru veľmi dobre zostavený, páči sa mi ako prepája problémy a postrehy týkajúce sa 1. a 2. stupňa ZŠ. Ďakujem veľmi pekne za pútavé prednášky a podnetné slová. Prajem Vám veľa úspechov v ďalšej práci.

 

Pri Vás ide čas veľmi rýchlo:). Ďakujem.

 

Ďakujem za mnoho podnetov k ďalšej práci, oceňujem láskavý a príjemný prístup a prajem veľa tvorivých dní… :-).