Semináre

LiberaTour 2024

 

Pozývame vás na semináre LiberaTour 2024
 

  • 6. mája 2024 Centrum HUB Bratislava, Černyševského 10, veľká zasadačka
  • 7. mája 2024 IZPI, Akademická 4, Nitra, miestnosť S3
  • 13. mája 2024 Dom odborov, Antona Bernoláka 51, Žilina
  • 14. mája 2024 Villa Plaza Boutique Hotel&Spa, Kutuzovova 4, Prešov, kongres
  • 15. mája 2024 Kulturpark, Kukučínova 2, Košice, budova Bravo, meet up space
  • 16. mája 2024 Dixon resort, Švermova 32, Banská Bystrica
     

Semináre sa konajú v každom meste od 14:00 do 16:00.
Bratislava - chcem sa registrovať
Nitra - chcem sa registrovať
Žilina - chcem sa registrovať
Prešov - chcem sa registrovať
Košice - chcem sa registrovať
Banská Bystrica - chcem sa registrovať


Toto naše tradičné podujatie je určené pre vyučujúcich I. aj II. stupňa ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Pripravili sme pre vás tri zaujímavé témy, ktorých benefity môžete už na druhý deň využiť vo svojich triedach:
 

Peter Bero: Neštandardné úlohy
Súčasťou matematického vzdelávania je nielen zvládanie bežných úloh, ale aj schopnosť riešiť neštandardné úlohy, ktoré vyžadujú kreatívny prístup, trpezlivosť a čas.
Peter Bero predstaví niekoľko typov takýchto úloh a poskytne tipy, ako a kedy s nimi pracovať. Ukáže ako integrovať tieto neštandardné úlohy do vyučovacieho procesu a ako rozvíjať schopnosť žiakov pracovať s nimi. 
Budeme diskutovať o tom, kedy je vhodné zadať neštandardné úlohy ako samostatnú prácu, kedy ako skupinovú aktivitu, a tiež aj to, či a a ako ich zahrnúť do domácej úlohy. Dôležitou súčasťou bude aj to, ako tieto úlohy efektívne zaradiť do vyučovacieho procesu v triede a ako podporiť žiakov vo vývoji ich kreatívnych a analytických schopností.
 

Jakub Bero: iUčebnice a Štúdio
iUčebnica predstavuje revolučný prístup k vzdelávaniu, spájajúci to najlepšie z tradičných tlačených učebníc s prvkami online vzdelávania a moderných technológií.
Tento inovatívny nástroj umožňuje integrovať PDF dokumenty s videami, odkazmi na relevantné webové stránky a online testovanie pre žiakov. Okrem toho je súčasťou iUčebnice systém nazvaný "Superschopnosti", ktorý pomáha žiakom prehlbovať a upevňovať ich počtárske zručnosti.
Štúdio, ktorého súčasťou iUčebnice sú, je online priestor pre učiteľov, kde môžu nájsť všetky potrebné materiály na vyučovanie matematiky a prácu s deťmi. Okrem toho obsahuje nástroje na triedny manažment, ktoré učiteľom umožňujú sledovať pokrok ich žiakov a prispôsobiť výučbu individuálnym potrebám.

Zuzana Berová: Slovné úlohy
Naším cieľom je poskytnúť nový pohľad na riešenie slovných úloh, ktoré pre deti často predstavujú výzvu. Deti sa strácajú v texte úlohy a majú problém s matematizáciou. Preto sme sa rozhodli zamerať na využitie obrázkov ako nástroja pri riešení slovných úloh.
Je dôležité učiť deti používať obrázky pri riešení slovných úloh už od prvého ročníka, pretože to pomáha rozvíjať ich schopnosť orientovať sa v texte a lepšie porozumieť problému. Základné typy slovných úloh sa môžu meniť, ale ak je systém obrázkov konzistentný, je dobre použiteľný v rôznych číselných oboroch.
Zuzana Berová predstaví ucelený systém obrázkov, ktoré môžu byť použité pri riešení slovných úloh od prvého po deviaty ročník základnej školy. Tieto obrázky majú za cieľ pomôcť deťom lepšie porozumieť úlohe a efektívnejšie ju matematizovať.
                                                     
Okrem užitočných prezentácií sa môžete tešiť na diskusiu, drobné občerstvenie a príležitosť spoznať zaujímavé kolegyne a kolegov.