Semináre

LiberaTour 2018 - opäť vo všetkých krajských mestách.

 

Seminár je určený pre vyučujúcich I. aj II. stupňa ZŠ a nižších ročníkov osemročných gymnázií.

Tematicky sme ho rozdelili do troch blokov:

 

13:00 - 13:35 Matematika pre 1. ročník
Predstavenie nových pracovných zošitov a metodickej príručky (určené pre I. stupeň ZŠ)

 

13:50 - 14:25 Slovné úlohy na základnej škole 
Ako učiť slovné úlohy na základnej škole, aby neboli pre deti strašiakom (určené pre I. aj II. stupeň ZŠ a OG)

 

14:40 - 15:15 Tri tipy ako učiť tak, aby sa deťom nechcelo odísť z hodín matematiky 
Konkrétne ukážky a námety na to, ako možno učiť matematiku inak (určené pre II. stupeň ZŠ a OG)

 

Pre lepšiu orientáciu sme vyznačili, ktorá časť je tematicky orientovaná pre ktorý stupeň. Samozrejme, môžete sa zúčastniť aj všetkých troch blokov.

 

Seminárom vás budú sprevádzať autori učebníc a pracovných zošitov pre základnú školu a osemročné gymnáziá, Zuzana a Peter Bero.

 

Začíname (s výnimkou Krušetnice) vždy o 13:00.

 

Ponuka jesenných seminárov LiberaTour 2018:

 

5. 9. 2018 v Bratislave, hotel Družba, Botanická 32 mapa
prihlasovací formulár na seminár v Bratislave

 

6. 9. 2018 v Trnave, Relax Aqua and Spa, Rybníková 16 mapa
prihlasovací formulár na seminár v Trnave

 

7. 9. 2018 Nitre, penzión ARTin, Svätourbanská 37 mapa 
prihlasovací formulár na seminár v Nitre

 

10. 9. 2018 v Banskej Bystrici, hotel Dixon, Švermova 32 mapa
prihlasovací formulár na seminár v Banskej Bystrici

 

11. 9. 2018 v Košiciach, hotel Golden Royal, Vodná 8 mapa
prihlasovací formulár na seminár v Košiciach

 

12. 9. 2018 v Prešove, hotel Villa Plaza, Kutuzovova 4 mapa
prihlasovací formulár na seminár v Prešove

 

13. 9. 2018 v Krušetnici, ZŠ s MŠ Krušetnica 38 mapa
prihlasovací formulár na seminár v Krušetnici 
!POZOR! začiatok o 9:00, upravený program (podrobnosti v prihlasovacom formulári)

 

13. 9. 2018  v Žiline, hotel Dubná skala, J. M. Hurbana 8 mapa
prihlasovací formulár na seminár v Žiline

 

14. 9. 2018 v Trenčíne, hotel Magnus, Považská 35 mapa
prihlasovací formulár na seminár v Trenčíne

 

Prihlasovanie na semináre je otvorené, stačí kliknúť na link uvedený pri každom meste.

 

Účasť na seminári a občerstvenie hradí vydavateľstvo LiberaTerra. Cestovné, stravné, prípadne ďalšie výdavky spojené s účasťou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Seminár sa uskutoční, ak sa do dvoch dní pred konaním seminára zaregistruje aspoň 20 účastníkov. V prípade zrušenia seminára budete informovaní na emailovú adresu, ktorú uvediete v prihlasovacom formulári.