R∙A∙U

Riadené Aktívne Učenie

Všetky učebnice a pracovné zošity vydavateľstva Libera Terra vychádzajú z našej autorskej koncepcie Riadeného Aktívneho Učenia (R∙A∙U). Táto nová filozofia učenia mení postavenie učiteľa a žiakov v triede.

 

 

Riadené Aktívne Učenie (R∙A∙U) je spôsob učenia (sa), pri ktorom je hlavný dôraz kladený na komunikáciu, spoluprácu a aktivitu žiakov v triede, pričom učiteľ je inšpirátorom, moderátorom a organizátorom diania v triede. Cieľom  R∙A∙U je rozvíjať individuálne schopnosti a záujmy každého žiaka v triede, motivovať ho k aktívnej práci v škole aj mimo nej so zameraním na sociálne zručnosti ako je práca v tíme, komunikácia, argumentácia.  R∙A∙U ponúka každému učiteľovi jasné východiská, zásady, metódy a formy práce vďaka ktorým sa vyučovanie stane pre učiteľa inšpirujúcou a pre žiakov motivujúcou činnosťou, čím sa zlepší vzťah k predmetu, žiak získa viac vedomostí a zručností. Spoznajte zásady R∙A∙U.