Pomôcky


Ručičkové hodiny

Stiahnite si obrázok hodín vo formáte A4 – vytlačte na tvrdší papier, vystrihnite a pomocou patentiek pripevnite ručičky. Pomôcku využijete na hodinách matematiky a prvouky.

Digitálne hodiny

Stiahnite si PDF, v ktorom sú podklady na zhotovenie dvoch digitálnych hodín. Vytlačte si ich na tvrdší papier , nastrihajte a poskladajte podľa návodu.

Kartičky s číslami od 1 do 20

Stiahnite si obrázky kartičiek vo formáte A4 - vytlačte na tvrdší papier a vystrihnite. Tipy na použitie kartičiek na hodine matematiky si môžete pozrieť tu, v Metodike kartičiek.

Číselné osi - veľkosť A4, Číselné osi - veľkosť A3

Stiahnite si PDF (je k dispozícii v dvoch veľkostiach), vytlačte a nastrihajte. Máte k dispozícii číselnú os (rovnakú ako je v pracovnom zošite), ktorú môžete nalepiť na lavicu a využívať pri počítaní s panáčikom.

Zvlnená číselná os (malá), Zvlnená číselná os (veľká)

Stiahnite si PDF, na ktorom sú číselné osi vhodné na nácvik zaokrúhľovania. Stačí doplniť mierku, ktorú potrebujete. 

Skladačka

Stiahnite si PDF, vytlačte štvorcovú sieť a geometrické útvary na tvrdý papier a vystrihnite (prípadne zalaminujte).

Sčítacie pyramídy

Stiahnite a vytlačte si PDF so šablónami trojposchodových, štvorposchodových a päťposchodových sčítacích pyramíd. Ak ho zalaminujete, môžete ho používať ako stieraciu tabuľku.

Meranie dĺžky úsečky

Stiahnite a vytlačte si pracovný list, pomocou ktorého precvičíte so žiakmi meranie dĺžky úsečky v celých centimetroch.

Pexeso

Potrebujete opakovať vzorce na výpočet obvodov a obsahov rovinných geometrických útvarov a povrchov a objemov telies? Urobte to pomocou pexesa, ktorého vzor si môžete stiahnuť a vytlačiť na tvrdší papier. Pomocou obrázkov na pexese upevňujeme pojmy obvod (staviame plot okolo pozemku), obsah (kosíme trávu na pozemku), objem (nalievame vodu do nádoby) a povrch (natierame teleso zvonka).

Obdĺžničková sieť

Uľahčí žiakom zápis viacciferných čísel pri počítaní pod sebou - stiahnite si a vytlačte PDF so sieťou, ktorá je rovnaká ako v našich pracovných zošitoch. Ak ho zalaminujete, môžete ho používať ako stieraciu tabuľku.

Ľadová plocha

PDF, na ktorom je obrázok ľadovej plochy.

Sčítacie kruhy

Stiahnite a vytlačte si PDF so sčítacími kruhmi. Ak ho zalaminujete, môžete ho používať ako stieraciu tabuľku.

Tangram

Tangram - je jeden z najstarších hlavolamov, ktorý má svoje miesto aj v modernej škole. Príjemným a hravým spôsobom rozvíja priestorovú predstavivosť, logické myslenie a tvorivosť dieťaťa. Tým sa zlepšuje úspešnosť dieťaťa pri riešení praktických úloh. Predstavivosť je základom všetkých tvorivých schopností. Tangram poskytuje možnosti pre rozvoj matematických, logických, ale aj sociálnych a emocionálnych schopností dieťaťa.
Preto má Tangram svoje nezastupiteľné miesto medzi úlohami, ktoré sú zaradené v našich pracovných zošitoch. 
Úspešnosť riešenia úloh s Tangramom závisí od toho, či dieťa môže priamo pri riešení úloh manipulovať s jednotlivými dielmi skladačky. Aj predstavivosť potrebuje na svojom začiatku predmetnú manipuláciu.
Ponúkame vám dve alternatívy, ako zabezpečiť Tangram pre každé dieťa vo svojej triede.

Prvá verzia je, že si stiahnete PDF skladačky, vytlačíte ho na tvrdší papier a vystrihnete. Doporučujeme zalaminovať (ak máte túto možnosť).

Druhá verzia je zakúpiť pomôcku Tangram. Pomôcka je vyrobená zo zdravotne nezávadnej, umývateľnej penovej hmoty. Je ľahká, veľmi dobre sa s ňou manilupuje a vôbec nehrkoce :). Súčasťou balenia každej pomôcky je zošit, ktorý obsahuje desiatky návrhov obrazcov, ktoré môžu deti pomocou Tangramu skladať. Pomôcku si môžete objednať za cenu 3,50 € na mailovej adrese v.uhercikova@gmail.com.


Balančné kamene

Balančné kamene môžete využiť v škole, škôlke alebo školskom klube. Manipuláciou s nimi rozvíjate u detí jemnú motoriku a priestorovú predstavivosť. Sú vyrobené z dreva a preto sú veľmi príjemné na dotyk. Inšpiráciu na rôzne aktivity nájdete v tomto návode. Kamene si môžete objednať v dvoch vyhotoveniach (10 ks veľkých za 8 € alebo 20 ks malých za 10 €) na www.voca.sk.