Metodické príručky pre MŠ

Metodická príručka k pracovnému zošitu Šišidielko

Pracovný zošit pre predškolákov Šišidielko spája prácu v pracovnom zošite s predmetnou činnosťou, rozvíja tvorivosť a fantáziu detí a pripravuje ich na prechod do 1. ročníka

Metodická príručka na stiahnutie.

Skvelou pomôckou pre ešte bohatší program na stretnutiach so Šišidielkom je učebná pomôcka Aktívna matematika. Na webe Aktívnej matematiky nájdete ešte viac inšpirácií na prácu s touto učebnou pomôckou.

Súčasťou metodickej príručky sú inšpiratívne videá, ktoré ukazujú ako pracovať s Aktívnou matematikou tak, aby aktivita podporovala zručnosti rozvíjané v pracovnom zošite. Videá si môžete načítať priamo v cez link (ak ju čítate v elektronickom zariadení) alebo prostredníctvom QR kódu (ak ju čítate vytlačenú). Videá sú uložené na Youtube kanáli LiberaTerra v zozname Šišidielko.
Zoznam videí, ktoré môžete nájsť v metodike:
AM4 Jabloň, AM5 Jabloň, AM6 Záhrada, AM7 Záhrada, AM8 Ročné obdobia, AM9 Ročné obdobia, AM11 Obchod, AM12 Mestečko, AM13 Mestečko, AM14 Povolania, AM15 Povolania, AM16 Snehuliak, AM17 Snehuliak, AM18 Oblečenie, AM19 Oblečenie, AM20 Veľkonočné vajíčka, AM21 Veľkonočné vajíčka, AM22 Dážďovka, AM23 Dážďovka, AM24 Rastlina, AM25 Rastlina, AM26 Akvárium, AM27 Akvárium, AM28 Letné kino, AM29 Letné kino, AM30 Kúpalisko, AM32 Zmrzlina
Na konci školského roka môžete deti odmeniť krásnym certifikátom, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť tu.