Matematika 7, munkafüzet 1
 • Matematika 7, munkafüzet 1
 • Matematika 7, munkafüzet 1
 • Matematika 7, munkafüzet 1
 • Matematika 7, munkafüzet 1
 • Matematika 7, munkafüzet 1
 • Matematika 7, munkafüzet 1
Maďarský jazyk

Matematika 7, munkafüzet 1

Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník ZŠ od Zuzany a Petra Berovcov plynule nadväzuje na pracovné zošity a učebnice určené pre nižšie ročníky. 

Pracovný zošit pokrýva prierezové témy a učivo 7. ročníka ZŠ a je spracovaný podľa iŠVP.

Jazyk: maďarský

Viac info
 • Kód produktu: c_0139
4,40€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit z matematiky pre 7. ročník ZŠ od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci plynule nadväzuje na pracovné zošity a učebnice pre nižšie ročníky. Pracovný zošit manželia vytvorili v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom a riadi sa zásadami Riadeného Aktívneho Učenia

Matematika 7, pracovný zošit 1 je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a učebnice z matematiky pre siedmy ročník. Učebné materiály od Berovcov sú zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy žiakov na štúdium na strednej škole

Matematické poznanie rozvíja široké spektrum žiackych kompetencií

Pracovný zošit podľa zásad R-A-U kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov ako aj ich tímovú spoluprácu. Učitelia sú predovšetkým v úlohe inšpirátorov a organizátorov diania v triede tak, aby bolo získavanie nových poznatkov pre žiakov príjemným zážitkom. 

V každej časti pracovného zošita sa nachádzajú úlohy spojené s prierezovou témou, ktoré sú zoradené od tých najjednoduchších až po tie komplikovanejšie. Vďaka tomu dokáže učiteľ diferencovať prácu v triede. Pracovný zošit od Berovcov je určený pre žiakov, ktorí k matematike prirodzene inklinujú, ako aj pre tých, ktorí s ňou majú ťažkosti. 

Dostatok úloh znamená, že učitelia nie sú nútení dohľadávať ďalšie zdroje na prácu v triede. Pracovný zošit vďaka rôznorodým úlohám vo familiárnom prostredí rozvíja viaceré žiacke kompetencie, ako sú tímová práca, prezentácia, práca s informáciami, komunikácia atď. Zošity používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii žiakov ZŠ. 

Obsah Matematika 7, pracovný zošit 1

Zlomky

 • Zlomok    
 • Číselná os    
 • Rozširovanie a krátenie zlomkov    
 • Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov    
 • Zlomky, zmiešané čísla a desatinné čísla    
 • Sčítanie a odčítanie zlomkov    
 • Násobenie a delenie zlomkov    
 • Slovné úlohy    
 • Krížom-krážom

Percentá, promile

 • Prečo percentá?    
 • Percento    
 • Časť prislúchajúca počtu percent    
 • Počet percent    
 • Základ    
 • Slovné úlohy    
 • Jednoduché úrokovanie    
 • Diagramy    
 • Promile    
 • Krížom-krážom

Kváder a kocka    

 • Voľné rovnobežné premietanie, perspektíva S
 • tenová a telesová uhlopriečka    
 • Nárys, pôdorys a bokorys

Riešenia a výsledky úloh, online materiály a množstvo didaktických inšpirácií nájdete v Štúdiu od Berovcov.

MŠVVaŠ SR vydalo tomuto pracovnému zošitu doložku.