Matematika 3, súbor inovovaný /dodanie  v júni/
  • Matematika 3, súbor inovovaný /dodanie  v júni/
  • Matematika 3, súbor inovovaný /dodanie  v júni/

Matematika 3, súbor inovovaný /dodanie v júni/

Akciová cena platí od 1.3. do 15.4.

Neplatí akcia 15+1!


TVVP 3. ročník

  • - Kód produktu: 0200
  • - Dostupnosť: Skladom
6,50€ 8,40€

Kúpou tohto produktu získate 13 vernostných bodov
Množstvo

Tri inovované pracovné zošity autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero tvoria sériu pre 3. ročník ZŠ spracovaných podľa iŠVP platného od roku 2015. Zošity sú v novej grafickej a ilustračnej úprave, ktorá svojou sviežou farebnosťou a ilustráciami osloví deti. Ich jednoduchá a prehľadná štruktúra súčasne udrží pozornosť pri riešení úloh. Sériu môžete doplniť aj našou novinkou - pracovným zošitom Kamarátka násobilka.  


Učebnicové strany, ktoré sú súčasťou pracovného zošita minimalizujú počet materiálov, s ktorými žiak na hodine a doma pracuje. Zároveň umožňujú aj prácu mimo predpísaného textu pracovného zošita.  

Všetky tri pracovné zošity podporujú Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov a používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.  

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme od najjednoduchších až po zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Súčasťou textov sú R.A.U aktivity.

Pracovné zošity ponúkajú prepojenie na digitálny obsah dostupný na všetkých školách prostredníctvom kódov, ktoré sú priamo v pracovných zošitoch.  


Obsah 3. ročníka
Opakovanie
Sčítanie a odčítanie v obore do 100
Tabuľky
Slovné úlohy
Stĺpcové grafy
Násobilka a delilka
Trojciferné čísla
Sčítanie a odčítanie v obore do 100
Štvorciferné čísla
Zaokrúhľovanie
Určovanie času
Peniaze
Opakovanie
Meranie dĺžky úsečky
Projekt: Odhadovanie a meranie malých dĺžok
Porovnávanie dĺžok úsečiek meraním
Rysovanie kružnice
Porovnávanie dĺžok úsečiek rysovaním
Projekt: Meranie v mojom okolí
Rysovanie priamok a úsečiek
Jednotky dĺžky
Rysovanie v štvorčekovej sieti
Zväčšovanie, zmenšovanie v štvorčekovej sieti
Projekt: Určovanie bodov v štvorčekovej sieti
Telesá z kociek a ich plány
Ako vidíme stavby
Krížom - krážom geometriou


MŠVVaŠ vydalo týmto pracovným zošitom odporúčacie doložky: M3 PZ1M3 PZ2 a M3 G.