Matematika 3, munkafüzet 1
 • Matematika 3, munkafüzet 1
 • Matematika 3, munkafüzet 1
Maďarský jazyk

Matematika 3, munkafüzet 1

Matematika 3, pracovný zošit 1 je súčasťou súboru troch pracovných zošitov z matematiky určených pre 3. ročník ZŠ. 

Autori pracovného zošita, manželia Berovci, pri tvorbe vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia a pracovný zošit je spracovaný podľa iŠVP.

Jazyk: maďarský

Viac info
 • Kód produktu: 0276
3,90€

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostné body
Množstvo

Matematika 3, pracovný zošit 1 je súčasťou súboru troch pracovných zošitov z matematiky určených pre 3. ročník základnej školy. Autori pracovného zošita, uznávaní tvorcovia učebníc manželia Berovci, pri jeho tvorbe vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. Pracovný zošit z matematiky je spracovaný podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu

Matematika 3 koncepčne a plynulo nadväzuje na pracovné zošity z matematiky pre 1. a 2. ročník základnej školy. 

Matematika na základnej škole plní tri hlavné ciele

Koncepcia pracovných zošitov sa na I. stupni základnej školy zameriava na tri hlavné ciele vyučovania matematiky: 

 1. Naučiť deti počítať. 
  Deti na prvom stupni zvládnu na primeranej úrovni počtové operácie, sčítania, odčítania, násobenia a delenia v číselnom odbore do 1000.
 2. Naučiť deti rozmýšľať.
  Pracovné zošity a učivo vedie deti k čítaniu s porozumením, podporuje ich bádateľskú činnosť, učí ich kriticky počúvať, argumentovať a premýšľať. Zvedavým prvostupniarom so záľubou v riešení úloh a hlavolamov pomáha aj Komiksová školička, ktorá okrem zábavy prináša aj ďalší rozvoj ich kognitívnych zručností. 
 3. Naučiť deti, aby sa stali vlastníkmi vlastného učenia. 
  Deťom treba ukázať, že sú to ony, kto rozhoduje o svojom pokroku. Je dôležité umožniť im neustály rozvoj v pokojnej a pokrok umožňujúcej klíme ich vlastnej triedy.

Čo je to Riadené Aktívne Učenie?

Manželia Berovci pri tvorbe pracovných zošitov z matematiky vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia. Tento spôsob výučby kladie hlavný dôraz na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je predovšetkým v úlohe organizátora a inšpirátora. Veľké množstvo rôznorodých úloh žiakom umožňuje objavovať, ale aj dostatočne precvičovať nové poznatky.

Pracovné zošity sú plné úloh vhodných na samostatnú prácu žiakov ako aj na prácu v skupinách. Zaujímavé a obdobné typy úloh umožňujú deťom spoznávať, bádať a skúmať vo familiárnom prostredí, ktoré v nemalej miere ovplyvňuje aj ich vzťah k predmetu samotnému. Pracovné zošity môžu plnohodnotne využívať všetky typy žiakov bez ohľadu na ich vzťah či predpoklady k matematike

Pracovné zošity berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov - vizuálne, auditívne, kinesteticky. Súčasťou pracovných zošitov z matematiky je aj premyslený systém Superschopností, ktoré sú zamerané na dokonalé zvládnutie počtových operácií tempom, ktoré vyhovuje každému dieťaťu.

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať žiadne ďalšie zdroje. Postupnosť úloh v pracovnom zošite je vytvorená tak, aby deťom umožňovala samostatne objavovať poznatky. Kúpou súboru pracovných zošitov pre celú triedu učiteľ navyše získa prístup k online metodickej príručke. 4D online metodická príručka je zadarmo prístupná v Štúdiu od Berovcov.

Obsah Matematika 3, pracovný zošit 1

 • Opakovanie
 • Násobilka a delilka dvomi
 • Násobilka a delilka tromi
 • Násobilka a delilka štyrmi
 • Násobilka a delilka piatimi
 • Násobilka a delilka šiestimi
 • Násobilka a delilka siedmimi
 • Násobilka a delilka ôsmimi