Finančná gramotnosť


Pracovné listy z finančnej gramotnosti

Pracovné listy si môžete stiahnuť a vytlačiť. Niektoré sú určené na samostatnú prácu, niektoré na prácu v skupinách. Súčasťou vypracovania by mala byť diskusia detí a učiteľa o výsledkoch. Nie kontrola výsledkov, pretože vo väčšine prípadov ide o vyjadrenie vlastného názoru alebo nájdenie informácií na internete. Preto neexistuje jediné správne riešenie. Predpokladáme, že na vypracovanie jedného pracovného listu budete potrebovať viac ako jednu vyučovaciu hodinu. Čas záleží od toho, koľko času budú deti potrebovať a koľko budete o danej téme diskutovať. Cieľom pracovných listov je ukázať deťom rôzne situácie, v ktorých sa môžu ocitnúť a ktoré budú vo svojom živote (skôr či neskôr riešiť). Pracovné listy sme zostavili tak, aby deti viedli, ukazovali im rôzne možnosti voľby a rôzne situácie. Buďte pri diskusii s deťmi citliví, otvorení k detským názorom, ktoré môžu byť mimo reality života. Je to prirodzené a zodpovedá to ich veku. Preto nie je na mieste akákoľvek irónia či nedajbože výsmech. Komunikujte veľmi opatrne hlavne v situáciách, ktoré sa môžu dotýkať finančnej situácie rodiny dieťaťa. Niekdy je lepšie zvoliť hypotetickú situáciu, ktorú budú riešiť všetky deti v triede, ako rozoberať konkrétne rodinné rozpočty. Súčasťou práce je vyhľadávanie informácií na internete, preto by mali mať deti počas hodín k dispozícii internet a počítače. Nie je cieľom, aby deti deti samostatne vypracovali každý pracovný list. Cieľom je práca v skupinách, spoznávanie názorov iných a rešpektovanie druhých. Ak máte možnosť, pozvite si do triedy odborníka a diskutujte s ním o danej téme.

Pracovné listy:

PL1 Sporenie 

Začíname niekoľkými úlohami, ktoré deťom sprostredkujú rôzne spôsoby sporenia. Odporúčame, aby ich deti počítali v malých skupinkách. Mala by nasledovať diskusia o význame sporenia, porovnanie jednotlivých spôsobov a úvahy o tom, ktorý z nich je dobrý, realistický, výhodný, ... V druhej časti ponúkame deťom niekoľko spôsobov, ako si môžu začať šetriť. Môžete (opäť v malých skupinkách) počítať, aké finančné výnosy to prinesie napríklad za rok. Nevýhodou sporenia (na prvý pohľad) je to, že na začiatku ide o malé sumy a koniec je "v nedohľadne". Situácia je však iná, ak si vieme vypočítať konečnú sumu za dlhšie časové obdobie. V tretej časti môžete s deťmi skúmať možnosti brigády. Končia povinnú školskú dochádzku, majú viac ako 15 rokov a tak sa môžu zamestnať ako brigádnici. Aké pre nich platia pravidlá, aké odmeny ich čakajú a aké povinnosti voči štátu im vyplývajú z brigády? Pátrajte na internete, hľadajte možnosti brigády vo vašom okolí. Výborný portál plný informácií je www.brigada.sk. A hlavne diskutujte!

PL2 Školský výlet 

Koniec školského roka, koniec niekoľkoročného spoločného pôsobenia v jednej triede. To je čas na to, aby ste vyrazili na spoločný výlet. Nechajte tentokrát plánovanie výletu na deti. Rozdeľte ich do skupín. Úlohou každej skupiny bude naplánovať výlet do najmenších podrobností, urobiť rozpočet a v záverečnej prezentácii presvedčiť ostatných pre svoj návrh. Pracovný list im poskytne základnú kostru pre prípravu. Sme zvedaví, kde sa na konci roka ocitnete.

PL3 Nový mobil 

Počas celého života budú vaši žiaci robiť zásadné nákupné rozhodnutia. Budú si chcieť kúpiť auto, práčku, umývačku riadu, televízor, kosačku, ... V pracovnom liste im ukazujeme proces, ktorý by si mali pri kúpe každej veci osvojiť (vedieť čo presne chcem a čo mi to prináša, preskúmať možnosti trhu v e-shopoch, kamenných predajniach a bazárových portáloch, poznať výhody a nevýhody takýchto nákupov, poznať svoje finančné možnosti a urobiť si plán na získanie dostatočného množstva finančných prostriedkov). My im tento proces približujeme na kúpe nového mobilu. Rozdeľte deti do skupín, nechajte ich vybrať si vysnívaný mobil, rozhodnúť sa, kde ho kúpia a po strete s realitou naplánovať, ako získajú na túto kúpu peniaze. Je dobré, keď budú deti pracovať v skupinách, môžu medzi sebou diskutovať, pomáhať si pri vyhľadávaní na internete a pri plánovaní. 

PL4 Kolobežky

Častokrát robíme v živote rozhodnutia o tom, ako sa "presunieme z miesta A do miesta B". Kritériami sú rýchlosť, dostupnosť, efektivita, naše pohodlie, peniaze, ekológia, ... O tomto všetkom (samozrejme popri počítaní) sa môžu žiaci rozprávať pri riešení úloh z tohto pracovného listu. Začíname prenajímaním kolobežiek, porovnávame rôzne spôsoby prenájmu, ich finančnú výhodnosť.  Porovnáme to s cestovaním taxíkom, MHD a v závere aj s cestovaním vlakom a lietadlom. Odporúčame prácu v skupinách. Začiatok riešia všetky skupiny všetky úlohy a potom si sprostredkujú a porovnajú svoje výsledky a závery diskusií. Záverečné problémy (A - E) rieši každá skupina iný okruh otázok. Na záver odprezentujú o čom a ako diskutovali a k akým záverom prišli. Práca na niekoľko hodín.

PL5 Finančné ilúzie a štipka obchodovania

Aj v bežnom živote je dôležité správne odhadnúť situáciu, spoznať, kedy ma chce partner v obchode "dobehnúť", vedieť sa rozhodnúť, ktorý krok je pre mňa výhodný, kedy je dobré podeliť sa so ziskom. V pracovnom liste ponúkame niekoľko modelových situácií, ktoré viete so žiakmi realizovať v triede. Rozdeľte ich do skupín, nechajte ich špekulovať a hľadať odpovede na otázky. Schválne nepíšeme "hľadať správne odpovede", pretože správnosť rozhodnutia záleží na mnohých faktoroch a konkrétnej situácii. Preto na záver aktivity musí nasledovať diskusia medzi deťmi. Ako sa rozhodli, preťo sa rozhodli práve takto. Ak máte možnosť, pozvite si experta na financie a diskutujte spolu s ním.