M5, Sprievodca učiteľa 1
  • M5, Sprievodca učiteľa 1
  • M5, Sprievodca učiteľa 1
  • M5, Sprievodca učiteľa 1
  • M5, Sprievodca učiteľa 1
  • M5, Sprievodca učiteľa 1
  • M5, Sprievodca učiteľa 1

M5, Sprievodca učiteľa 1

URČENÉ LEN PRE ŠKOLY

TVVP 5. ročník

  • - Kód produktu: 0116
  • - Dostupnosť: na sklade
2,00€

Kúpou tohto produktu získate 2 vernostné body

Metodický materiál k 1. pracovnému zošitu autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.  

Obsah

Prirodzené čísla    

Čítanie a písanie prirodzených čísel    

Rozklad čísla    

Párne a nepárne čísla    

Prirodzené čísla    

Porovnávanie a usporadúvanie prirodzených čísel    

Číselná os    

Odhad    

Zaokrúhľovanie    

Rímske číslice    

Tabuľky, diagramy, mapy, schémy    

Krížom - krážom

Rysovanie    

Telesá    

Trojuholník a štvoruholník    

Kružnica a kruh    

Kolmice a rovnobežky    

Rysovanie kolmíc a rovnobežiek    

Telesá z kociek    

Geometrické útvary v sieti    

Krížom - krážom

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel    

Sčítanie a odčítanie spamäti    

Písomné sčítanie a odčítanie    

Porovnávanie rozdielom    

Sčítanie a odčítanie na kalkulačke    

Iné čísla ako prirodzené    

Krížom - krážom

Súmernosť v rovine    

Symetria    

Osová súmernosť    

Stredová súmernosť    

Krížom - krážom

 

Výsledky učebnice