Matematika 9, SU1
 • Matematika 9, SU1
 • Matematika 9, SU1
 • Matematika 9, SU1
 • Matematika 9, SU1
 • Matematika 9, SU1
 • Matematika 9, SU1

Matematika 9, SU1

Sprievodca učiteľa 1 je metodickým materiálom k 1. pracovnému zošitu z matematiky pre 9. ročník ZŠ. 

Učiteľ v ňom nájde výsledky a riešenia úloh, ako aj didaktické odporúčania a tipy od autorov - manželov Berovcov.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0154
4,00€

Kúpou tohto produktu získate 4 vernostné body
Množstvo

Sprievodca učiteľa 1 je metodickým materiálom k 1. pracovnému zošitu z matematiky pre 9. ročník od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci

Sprievodca učiteľa 1 obsahuje výsledky a riešenia úloh z pracovného zošita, ktoré sú doplnené aj o didaktické rady a tipy od autorov, ktorí majú viac ako 30-ročné skúsenosti s tvorbou učebníc a učebných textov.

Obsah Matematika 9, Sprievodca učiteľa 1

Mocniny a odmocniny

 • Mocnina a odmocnina   
 • Druhá a tretia mocnina a odmocnina   
 • Mocniny čísla 10   
 • Zápis čísel v tvare a.10n      
 • Predpony a ich súvis s mocninami    
 • Projekt: Obsah štvorca    
 • Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Pytagorova veta

 • Pytagorova veta okolo nás    
 • Projekt: Pytagorejské čísla    
 • Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Lineárne rovnice a nerovnice

 • Rovnice   
 • Ekvivalentné úpravy rovníc    
 • Skúška správnosti   
 • Riešenie rovníc   
 • Vyjadrenie premennej zo vzorca   
 • Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej rovnici    
 • Slovné úlohy o rovnomernom pohybe    
 • Slovné úlohy na spoločnú prácu   
 • Riešenie lineárnych nerovníc