M9, Sprievodca učiteľa 2
 • M9, Sprievodca učiteľa 2
 • M9, Sprievodca učiteľa 2
 • M9, Sprievodca učiteľa 2
 • M9, Sprievodca učiteľa 2
 • M9, Sprievodca učiteľa 2
 • M9, Sprievodca učiteľa 2
Len pre školy

M9, Sprievodca učiteľa 2

Sprievodca učiteľa 2 je metodickým materiálom k 2. pracovnému zošitu z matematiky pre 9. ročník ZŠ. 

Učiteľ v ňom nájde výsledky a riešenia úloh, ako aj didaktické odporúčania a tipy od autorov - manželov Berovcov.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0114
2,00€

Kúpou tohto produktu získate 2 vernostné body

Sprievodca učiteľa 2 je metodickým materiálom k 2. pracovnému zošitu z matematiky pre 9. ročník od autorskej dvojice Zuzana a Peter Berovci

Sprievodca učiteľa 2 obsahuje výsledky a riešenia úloh z pracovného zošita, ktoré sú doplnené aj o didaktické rady a tipy od autorov, ktorí majú viac ako 30-ročné skúsenosti s tvorbou učebníc a učebných textov.

Obsah Matematika 9, Sprievodca učiteľa 2

Lineárne rovnice a nerovnice

 • Slovné úlohy, ktoré vedú k lineárnej nerovnici   
 • Lomený výraz   
 • Lineárna rovnica s neznámou v menovateli    
 • Projekt: Hľadá sa naj    
 • Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Povrch a objem telies

 • Jednotky   
 • Povrch a objem hranola   
 • Povrch a objem valca   
 • Povrch a objem ihlana   
 • Povrch a objem kužeľa   
 • Povrch a objem gule   
 • Riešenie úloh z praxe    
 • Projekt: Keby bola naša Zem kockatá    
 • Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Funkcie

 • Pravouhlá (karteziánska) sústava súradníc   
 • Funkčná závislosť medzi veličinami   
 • Graf funkcie    
 • Definičný obor, obor hodnôt funkcie   
 • Lineárna funkcia    
 • Nepriama úmernosť    
 • Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Podobnosť trojuholníkov

 • Podobnosť geometrických útvarov   
 • Pomer podobnosti   
 • Podobnosť trojuholníkov   
 • Projekt: Zväčši si obrázok    
 • Milá žiačka, žiačik milý, vyskúšaj si svoje sily!

Štatistika

 • Postup pri štatistickom prieskume   
 • Interpretácia štatistických údajov

Krížom-krážom svetom a matematikou
Čo je najdôležitejšie?