Akcia NAKUPUJ ŠIKOVNE trvá od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Objednajte si učebnice a pracovné zošity za najvýhodnejšie ceny!
Aktívna matematika (Nakupuj šikovne)
 • Aktívna matematika (Nakupuj šikovne)
 • Aktívna matematika (Nakupuj šikovne)
 • Aktívna matematika (Nakupuj šikovne)
Nakupuj šikovne

Aktívna matematika (Nakupuj šikovne)

Možno použiť príspevok MŠ

Akciová cena platí od 1. 4. do 30. 4.2024

 

 

Aktivizujúca učebná pomôcka určená pre predškolákov a mladších školákov.

Zmenili sme dizajn, ale vnútro ostalo rovnaké!
Aktívna matematika spája svet reality a svet matematiky. Robí matematiku pre deti ľahšie uchopiteľnou, zábavnou a ľahkou. Zlepšuje kognitívne schopnosti detí a ich porozumenie matematickým pojmom a súvislostiam.
Učebná pomôcka je určená na prácu na hodinách matematiky na I. stupni ZŠ, v materských školách v príprave predškolákov a na individuálnu domácu prípravu, či prácu s deťmi so ŠVVP.
Učebná pomôcka pre deti predškolského a mladšieho školského veku

logistické údaje:
hmotnosť: 770 g
rozmery: 27,5 x 19 x 5,2 cm
Metodiku, inšpirácie, námety a didaktické videá nájdete na www.aktivnamatematika.sk.

 

 
 
Viac info
 • Kód produktu: 0272
25,90€ 29,90€

Kúpou tohto produktu získate 25 vernostných bodov
Množstvo

Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa budovať most medzi realitou a svetom matematiky a zlepšovať porozumenie dieťaťa matematickým pojmom a postupom. Tým sa zlepšujú kognitívne schopnosti detí, stúpa ich úspešnosť na hodinách matematiky a mení sa ich vzťah k učeniu a ku škole. 
So samotným počítaním nemá väčšina detí problém, pretože posilňovaniu týchto zručností venujeme v škole veľa času a priestoru. Aktívna matematika zlepšuje schopnosť detí vnímať príbehy ukryté v matematických úlohách, vedieť ich matematicky vyjadriť a následne vypočítať. Zvyšuje sa tým úspešnosť riešení matematických úloh a najmä slovných úloh.
Aktívna matematika pomáha deťom prejsť postupne úrovňami poznávacieho procesu od predmetnej manipulácie cez zovšeobecňovanie až k abstrakcii.

Aktívna matematika je učebná pomôcka určená na prácu na hodinách matematiky na I. stupni ZŠ, v materských školách v príprave predškolákov a na individuálnu domácu prípravu, či individuálnu prácu s deťmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 

 

Učebná pomôcka sa skladá z hracej dosky, v ktorej sú pripravené zárezy na vkladanie hracích kartičiek. Dieťa má k dispozícii 170 hracích kartičiek rozdelených do skupiniek:

 • čísla od 0 po 9,
 • desiatky od 10 po 100, 
 • znaky počtových operácií, porovnávania a rovnosti,
 • zelené, červené, modré a žlté hracie karty,
 • karty s obrázkami zvieratiek: ryba, vtáčik, mačka,
 • karty s obrázkami predmetov: kniha, kolobežka, lopta,
 • karty s obrázkami prírodnín: mrkva, jablko, kvet,
 • karty s obrázkami detí, dospelých, domu, lampy, psa, slnka, stromu, auta.

Vhodný spôsob práce s Aktívnou matematikou je vo dvojiciach alebo v malých skupinkách. Jeden z dvojice môže byť dospelý (učiteľ, rodič, supervízor), ale komunikáciu zvládnu aj deti samotné.

 

Základy dobrého porozumenia matematike sa kladú už v materskej škole, kde je vytvorený dostatočný priestor pre predmetnú manipuláciu. Deti manipuláciou s Aktívnou matematikou:

 • vidia a vytvárajú množstvo; čím si vytvárajú predstavu čísla ako počtu, mnohosti,
 • vidia a vytvárajú zmenu počtu, čím vnímajú číslo ako zmenu a ako operáciu,
 • vidia a vytvárajú poradie, čím získavajú predstavu čísla ako adresy.

Dobré myslenie potrebuje, aby dieťa videlo, dotýkalo sa, manipulovalo, kreslilo, rozprávalo. To všetko umožňuje Aktívna matematika.

Aktívna matematika zlepšuje jemnú motoriku detí, prispieva k rozvoju reči a komunikácie, podporuje spoluprácu, buduje fantáziu a predstavivosť. Podporuje trpezlivosť a presnosť.

 

Súčasťou Aktívnej matematiky je online metodická príručka www.aktivnamatematika.sk, v ktorej nájde učiteľ, rodič alebo ktorýkoľvek dospelý metodiku, inšpirácie na aktivity a kratučké didaktické videá. Popis aktivít je zaradený aj do metodických príručiek k pracovným zošitom pre I. stupeň ZŠ od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero a do metodickej príručky k pracovnému zošitu Šišidielko od Ľubice Demčákovej určeného pre predškolákov, ktorý momentálne pripravujeme.

 

MŠVVaŠ SR vydalo pre Aktívnu matematiku odporúčaciu doložku.