Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1 (dodanie 08-09/2021)
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1 (dodanie 08-09/2021)
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1 (dodanie 08-09/2021)
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1 (dodanie 08-09/2021)
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1 (dodanie 08-09/2021)
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1 (dodanie 08-09/2021)
 • Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1 (dodanie 08-09/2021)

Matematika pre G a SŠ, pracovný zošit 1 (dodanie 08-09/2021)

Akciová cena platí od 15. 3. do 15. 4.Ukážka

 • - Kód produktu: 0140
 • - Dostupnosť: pripravujeme
3,30€ 4,00€

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostné body
Množstvo

Úplnou novinkou na trhu a v ponuke nášho vydavateľstva sú pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy.

V tomto školskom roku sme pre vás pod autorským vedením Mgr. Miroslavy Konrádovej pripravili prvý zo série štyroch pracovných zošitov. Cieľom tohto pracovného zošita je pomôcť

študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky.  

Každá kapitola pracovného zošita začína zhrnutím základných pojmov, faktov a postupov, ktoré študent pri riešení úloh potrebuje. Potom nasledujú úlohy graficky spracované tak, aby mal študent

dostatok miesta na ich riešenie priamo v pracovnom zošite.  


V prvom pracovnom zošite pre gymnáziá a stredné školy sú spracované témy:

Čísla a operácie s nimi,

Mocniny a odmocniny,

Číselné sústavy,

Algebrické výrazy,

Výroková logika a dôkazy,

Rovnice a nerovnice,

Planimetria,

Množiny.  


Vyberáme z recenzných posudkov:

V pracovnom zošite sú úlohy rôznej náročnosti, sú veku primerané a zohľadňujú rôznosť kognitívnych cieľov. Grafická úprava zošita je jednoduchá, nenarúša obsah a je vhodná pre daný predmet

a pre danú vekovú kategóriu ...

Každá kapitola má úvodnú teoretickú časť spracovanú pomocou pojmových máp. Tento spôsob vyjadrovania vzťahov medzi pojmami sa v učebniciach vyskytuje ojedinele, preto ho považujem za

prínosný... Úlohy v pracovnom zošite sú vhodne vybrané, ich počet v jednotlivých celkoch je primeraný a dostatočne pokrýva preberané učivo. Príklady sú pestré, zoradené od najjednoduchších

výpočtových úloh, cez úlohy vyžadujúce vyššie kognitívne činnosti až po kontextové a aplikačné úlohy...


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu odporúčaciu doložku.