Šišidielko PZ
 • Šišidielko PZ
 • Šišidielko PZ
 • Šišidielko PZ

Šišidielko PZ

Šišidielko - pracovný zošit pre predškolákov rozvíja tvorivosť a fantáziu detí a aktívne ich pripravuje na prechod do 1. ročníka ZŠ. Môže byť tiež veľmi dobrým prostriedkom na zoznámenie detí so školou počas prvých týždňov školského roka. 

Pracovný zošit poskytuje učiteľovi dostatok možností na spoznanie sa s novými deťmi a diagnostiku zručností, s ktorými prichádzajú do školy.

Jazyk: slovenský

Viac info
 • Kód produktu: 0246
3,30€

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit pre predškolákov u detí hravou formou rozvíja zručnosti potrebné pre hladký prechod do 1. triedy základnej školy. Na každej dvojstrane deti objavia nový príbeh, ktorým ich sprevádza postavička Šišidielko. Ich nového kamaráta, Šišidielko, si zároveň môžu aj vyrobiť, a tak bude pri nich vždy počas práce s pracovným zošitom.

Súčasťou jednotlivých príbehov, ktoré korešpondujú s ročnými obdobiami a záujmami detí, je aj krátka rytmická básnička. Deti sa navyše môžu zabaviť aj tým, že budú hľadať mačku Katarínu Mňaukačku. Tá sa s nimi hrá schovávačku na každej dvojstrane. Kto ju prvý objaví?

Šišidielko pripravuje predškolákov aj na nácvik písania

Deti v pracovnom zošite obkresľujú čiary, vyfarbujú obrázky, lepia nálepky, kreslia, aj si vystrihujú. Všetky tieto činnosti zlepšujú jemnú motoriku detí a pripravujú ich na nácvik písania. Na správny úchop pera pripravuje detskú ruku aj práca s hracími kartičkami učebnej pomôcky Aktívna matematika

Úlohy a zadania v pracovnom zošite jeho autori pripravili tak, aby ste každú situáciu mohli ďalej rozvíjať. Jednou z možností, ako to dosiahnuť, je aj práca s Aktívnou matematikou, inou napríklad tvorba príbehov. Ďalšie možnosti práce so Šišidielkom môžu nájsť pedagógovia aj v našej Metodickej príručke.

Pracovný zošit pre predškolákov zapája všetky zmysly

Hlavný dôraz v predmatematickom vzdelávaní v materskej škole by mal byť kladený na zapojenie všetkých zmyslov. To výraznou mierou zlepšuje efekt učenia sa a má aj značný motivačný efekt.

Preto si v pracovnom zošite deti nielen kreslia a vyfarbujú, ale pracujú aj s nálepkami, vystrihujú, učia sa a recitujú básničky, vyrábajú Šišidielko, či manipulujú s hracími kartičkami Aktívnej matematiky. Rozvíjajú a zapájajú všetky zmysly, práca nie je nikdy monotónna a predmatematické vzdelávanie sa stáva aktivitou, na ktorú sa môžu úprimne tešiť. Na konci školského roka môžete navyše predškolákov odmeniť aj Certifikátom priamo od samotného Šišidielka.

Autorkou pracovného zošita je skvelá pedagogička PaedDr. Ľubica Demčáková, finalistka ocenenia Učiteľ roka 2020 a absolventka Komenského inštitútu, kde bolo jej hlavnou témou práve činnostné učenie. Pani Demčáková už roky pracuje s prvákmi, a preto vie, čo potrebuje predškolák na to, aby úspešne zvládol vstup do školského sveta. Autorka pri tvorbe úloh vychádzala zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami.

Autorom básničiek je skúsený autor učebníc Peter Bero a o nádherné ilustrácie v modernom a pútavom prevedení sa postaral úspešný autor a humorista Martin Hatala.

Obsah pracovného zošita Šišidielko:

 • Jabloň
 • Záhrada
 • Ročné obdobia
 • Obchod
 • Mestečko
 • Povolania
 • Snehuliak
 • Oblečenie
 • Veľkonočné vajíčka
 • Dážďovka
 • Rastlina
 • Akvárium
 • Letné kino
 • Kúpalisko
 • Zmrzlina

MŠVVaŠ vydalo k pracovnému zošitu doložku.