Šišidielko PZ
  • Šišidielko PZ
  • Šišidielko PZ

Šišidielko PZ

Šišidielko pracovný zošit pre predškolákovPracovný zošit pre predškolákov hravou formou zameranou hlavne na manipulačnú činnosť rozvíja u detí zručnosti potrebné pre hladký prechod do 1. triedy. Na
Viac info
  • Kód produktu: 0246
3,30€

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostné body
Množstvo

Šišidielko pracovný zošit pre predškolákov

Pracovný zošit pre predškolákov hravou formou zameranou hlavne na manipulačnú činnosť rozvíja u detí zručnosti potrebné pre hladký prechod do 1. triedy. Na každej dvojstrane pracovného zošita ponúkame deťom malý príbeh, ktorým sprevádza postavička strašidielko Šišidielko. Šišidielko si môžete spolu s deťmi vyrobiť a vziať ho medzi deti vždy, keď budete so zošitom pracovať. Dvojstrana je námetom, ktorý môžete ďalej rozvíjať. Podľa návrhov v metodickej príručke a najmä podľa vašich návrhov a návrhov vašich detí. Súčasťou každého príbehu je aj krátka, rytmická básnička. Príbehy a úlohy autorka zostavila tak, aby korešpondovali s ročnými obdobiami a vybrala situácie, ktoré sú deťom blízke.

Autorkou pracovného zošita je skvelá pani učiteľka PaedDr. Ľubica Demčáková, finalistka Učiteľ roka 2020 a absolventka Komenského inštitútu, kde bolo jej hlavnou témou práve činnostné učenie. Pani Demčáková pracuje s prvákmi a preto vie, čo potrebuje predškolák, aby úspešne zvládol vstup do školského sveta.

Autorom básničiek je Peter Bero. Má blízko k deťom nielen ako matematik a autor učebníc a pracovných zošitov, ale aj ako autor množstva rozhlasových hier pre deti a autor rozprávok (napríklad Krajina (s)nežnosti).

Nádherné ilustrácie a grafické spracovanie v modernom, pútavom vzhľade pripravil Martin Hatala. Martin má blízky vzťah k humoru, ktorý dokáže veľmi tvorivo vyjadriť aj vizuálnou formou.

Súčasťou pracovného zošita je aj naša mačka Katarína Mňaukačka. Na každej dvojstrane sa hrá s deťmi na schovávačku - kto ju prvý objaví?

Deti v pracovnom zošite obkresľujú čiary, vyfarbujú obrázky, lepia nálepky, kreslia, vystrihujú. Všetky tieto činnosti zlepšujú jemnú motoriku detí a pripravujú deti na nácvik písania. Na správny úchop pera pripravuje detskú ruku aj práca s hracími kartičkami pomôcky Aktívna matematika. Úlohy a zadania v pracovnom zošite sme pripravili tak, aby ste každú situáciu mohli ďalej rozvíjať. Jednou z možností je práca s Aktívnou matematikou, inou napríklad tvorba príbehov.

Hlavný dôraz pri predmatematickom vzdelávaní v materskej škole by sme mali klásť na zapojenie všetkých zmyslov. To výraznou mierou zlepšuje efekt učenia sa a má aj výrazný motivačný efekt. Preto v pracovnom zošite deti nielen kreslia a vyfarbujú, ale pracujú s nálepkami, vystrihujú, učia sa a recitujú básničky, vyrábajú Šišidielko, manipulujú s hracími kartičkami Aktívnej matematiky.


Obsah pracovného zošita:

Jabloň

Záhrada

Ročné obdobia

Obchod

Mestečko

Povolania

Snehuliak

Oblečenie

Veľkonočné vajíčka

Dážďovka

Rastlina

Akvárium

Letné kino

Kúpalisko

Zmrzlina

 

Spôsob práce s pracovným zošitom a námety a inšpirácie ponúkame v metodickej príručke .

Certifikát na stiahnutie. Certifikátom môžete odmeniť každé dieťa na konci školského roka.

Autorka pri tvorbe úloh vychádzala zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami.


MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu Doložku.