Akcia NAKUPUJ ŠIKOVNE trvá od 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Objednajte si učebnice a pracovné zošity za najvýhodnejšie ceny!
Matematika - Siedmacké minimum (Nakupuj šikovne)
  • Matematika - Siedmacké minimum (Nakupuj šikovne)
  • Matematika - Siedmacké minimum (Nakupuj šikovne)
  • Matematika - Siedmacké minimum (Nakupuj šikovne)
Nakupuj šikovne

Matematika - Siedmacké minimum (Nakupuj šikovne)

Akciová cena platí od 1. 4. do 30. 4. 2024

Možno použiť príspevok MŠ

 

Interaktívny pracovný zošit z matematiky.

To najdôležitejšie, čo potrebuje dieťa vedieť zo siedmackej matematiky.

K pracovnému zošitu získate zdarma prístup k didaktickým videám, Superschopnostiam a online testu.

Ak nejde skenovanie QR kódov v zošite, všetky odkazy nájdete tu, v Popise zošita.

 

 

veľkosť A4, 32 strán

Viac info
  • Kód produktu: 0258
3,90€ 4,40€

Kúpou tohto produktu získate 3 vernostné body
Množstvo

Pracovný zošit Siedmacké minimum obsahuje základné vedomosti a zručnosti, ktoré by malo dieťa ovládať na konci 7. ročníka. Autorkou pracovného zošita je skúsená pani učiteľka s mnohoročnou praxou Silvia Bodláková, autorkou videí Zuzana Berová, Superschopnosti a test pripravil autorský tím LiberaTerra spolu s autorkou pracovného zošita.

Jedinečný pracovný zošit, jediný svojho druhu na trhu pracovných zošitov, ktorý v sebe spája výhody práce na papieri a práce v online prostredí.

 

Na 32 stranách zošita dieťa nájde:

-    základné pojmy, fakty a postupy matematiky 7. ročníka graficky sú spracované tak, aby boli ľahko pochopiteľné a jasne rozoznateľné. Tým pádom sa dieťa rýchlo a jednoducho orientuje a dôležité veci nájde takpovediac na prvý pohľad.

-    odkazy na didaktické videá, ktoré mu základné matematické poznatky sprostredkujú tak, ako keby bolo v priamej interakcii s učiteľom,

-  prepojenie na systém Superschopností, pomocou ktorých si vie dokonale precvičiť počtové operácie 7. ročníka riešením takého počtu príkladov, aké potrebuje. Superschopnosti sú k dispozícii ako online aplikácia prístupná na akomkoľvek zariadení alebo ako Generátor príkladov pre deti, ktoré nemajú trvalý prístup k online zariadeniam.

-    základné typy úloh, ktoré by malo vedieť na konci 7. ročníka riešiť,

-   odkaz na interaktívny test, prostredníctvom ktorého si môže overiť, ako zvláda siedmackú matematiku. Online test si môže dieťa urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami a na konci sa okrem svojho skóre a správneho riešenia úloh dozvie aj to, kde nájde informácie potrebné na vyriešenie úloh, na ktoré v teste neodpovedalo správne.

 

Prístup ku všetkým online materiálom (didaktické vidá, Superschopnosti, test) je priamo z pracovného zošita formou QR kódov, načítaním ktorých sa dostane priamo k nim. Alebo vie linky a odkazy nájsť na webe LiberaTerra a na Youtube kanáli LiberaTerra.

 

Pracovný zošit môžete použiť:

-    na konci školského roka ako zhrnutie a pripomenutie všetkého, čo ste sa naučili,

-    na začiatku školského roka, aby ste si pripomenuli a upevnili vedomosti a zručnosti z predchádzajúceho školského roka,

-    ako dobrú oporu počas doučovania,

-    ako výborný vzdelávací materiál počas Letných škôl.

 

Obsah pracovného zošita

Zlomky

Rozširovanie a krátenie zlomkov

Porovnávanie zlomkov

Zlomky, desatinné čísla a zmiešané čísla

Sčítanie a odčítanie zlomkov

Násobenie a delenie zlomkov

Percentá

Hodnota prislúchajúca k počtu percent

Počet percent

Základ

Slovné úlohy

Jednoduché úroky

Promile

Stúpanie a klesanie

Kocka a kváder

Povrch kocky a kvádra

Objem kocky a kvádra

Pomer

Priama a nepriama úmernosť

Mierka mapy

Rovnobežník

Konštrukcia rovnobežníka

Kombinatorika

 

Superschopnosti

Základný tvar zlomku

Sčítanie zlomkov

Odčítanie zlomkov

Násobenie zlomkov

Delenie zlomkov

Jedno percento

Hodnota prislúchajúca k počtu percent

Počet percent

Základ

Jednotky obsahu

Jednotky objemu


 

Superschopnosti ako online aplikácia a ako Generátor úloh.

 

Didaktické videá pre 7. ročník

Zlomky

Rozširovanie zlomkov

Zjednodušovanie zlomkov

Základný tvar zlomku

Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov

Zmiešané čísla

Zlomky a desatinné čísla

Sčítanie zlomkov

Odčítanie zlomkov

Násobenie zlomkov

Delenie zlomkov

Percentá

Jedno percento

Hodnota prislúchajúca k počtu percent

Počet percent

Základ

Slovné úlohy - percentá

Úrokovanie

Promile

Stúpanie, klesanie

Povrch kocky

Povrch kvádra

Jednotky objemu

Objem kocky

Objem kvádra

Pomer

Delenie v danom pomere

Zmena v danom pomere

Trojčlenka - priama úmernosť

Trojčlenka - nepriama úmernosť

Mierka

Vlastnosti rovnobežníkov

Konštrukcia rovnobežníka

Výška rovnobežníka

Kombinatorika

 

Všetky videá sa nachádzajú na Youtube kanáli LiberaTerra v zozname ZŠ 7. ročník.

 

Interaktívny test si môže dieťa načítať cez QR kód, alebo na tomto linku. Test si môže urobiť niekoľkokrát, vždy s inými úlohami. Na konci uvidí svoje skóre, správne odpovede a v prípade, že jeho riešenie nebolo správne, aj radu, na ktorej strane pracovného zošita nájde informácie a úlohy, ktoré mu nabudúce pomôžu vyriešiť úlohu správne.

 

 

 

 

MŠVVaŠ vydalo tomuto pracovnému zošitu Doložku.